Калуська районна
державна адміністрація

Управління Пенсійного фонду інформує


Заходи Калуського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Івано-Франківської області щодо виконання антикорупційної Програми на 2017 рік

2017.08.01

   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                       наказ Калуського об’єднаного

                                                                                                                                       управління Пенсійного фонду                                                                                                                                      

                                                                                                                                       України Івано-Франківської області

       16.03.2017 № 189

 

Заходи

Калуського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Івано-Франківської області щодо виконання антикорупційної Програми на 2017 рік

Підпункт програми

Зміст Програми Пенсійного фонду України

Заходи управління

Виконавці

Термін виконання

Розділ Програми ІІІ. Заходи щодо усунення корупційних ризиків

3.1. Удосконалення нормативно-правової бази

3.1.1.

Здійснення моніторингу норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Пенсійного фонду України, з метою їх перегляду та забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам.

Забезпечити моніторинг норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Пенсійного фонду України, з метою їх перегляду та забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам.

Різник С. В.,

Литвиненко О. В., керівники структурних підрозділів управління

 

Протягом 2017 року

3.1.2.

Проведення аналізу діючих нормативно-правових актів щодо передбачення в них ефективних заходів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів службових осіб органів Пенсійного фонду України та внесення пропозицій щодо необхідності їх перегляду, включаючи урегулювання механізмів контролю за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення працівників органів Пенсійного фонду України та членів їх сімей.

Забезпечити подальше проведення аналізу діючих нормативно-правових актів, що передбачають порядок і шляхи врегулювання конфлікту інтересів службових осіб органів Пенсійного фонду України та внесення пропозицій щодо необхідності їх перегляду, включаючи урегулювання механізмів контролю за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення керівного складу управління та членів їх сімей.

Різник С. В.,

Литвиненко О. В., керівники структурних підрозділів управління

Протягом 2017 року

3.2. Організаційно-управлінські заходи

3.2.1.

Проведення аналізу існуючої практики взаємодії служб та спеціалістів в Пенсійному фонді України та його органах при виконанні покладених на них завдань, з метою вдосконалення багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією ними своїх повноважень, зокрема, дискреційних.

Забезпечити проведення аналізу існуючої практики взаємодії служб та спеціалістів в управлінні при виконанні покладених на них завдань, з метою вдосконалення багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією ними своїх повноважень, зокрема, дискреційних.

Різник С. В.,

Литвиненко О. В., керівники структурних підрозділів управління

 

Протягом 2017 року

3.2.2.

Моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін у антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах.

Забезпечити моніторинг положень про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін у антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах.

Різник С. В.,

Литвиненко О. В., керівники структурних підрозділів управління

 

Протягом 2017 року

3.2.3.

Здійснення моніторингу рішень щодо пенсійного забезпечення працівників органів Пенсійного фонду України та керівного складу територіальних органів Фонду, членів їх сімей, з метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

 

Забезпечити подальше дослідження рішень щодо пенсійного забезпечення працівників та керівного складу управління Фонду, членів їх сімей, у тому числі на виконання судових рішень.

 

Різник С. В.,

Литвиненко О. В., Скрипак М. О.,

Філіпович О. І.,

керівники структурних підрозділів управління

Протягом 2017 року

3.2.4.

Проведення за принципом ”таємничих покупців” оперативних перевірок організації та здійснення прийому громадян в територіальних управліннях із залученням до моделювання ситуацій представників громадськості.

Розглянути можливість проведення перевірок щодо організації та здійснення прийому громадян в управлінні Фонду,  шляхом їх анкетування.

Різник С. В.,

Панькова Г. Б.,

Філіпович О. І.,

керівники структурних підрозділів управління

 

Протягом 2017 року

3.2.5.

Здійснення моніторингу адміністративних витрат та аналіз причин їх зростання, зокрема на придбання товарів, робіт та послуг, оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

Забезпечити проведення моніторингу адміністративних витрат та аналіз причин їх зростання, зокрема на придбання товарів, робіт та послуг, оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

Різник С. В.,

Романів О. Б.

Протягом 2017 року

3.2.6. 

Продовження впровадження відео- та аудіо- фіксації під час прийому громадян, із забезпеченням права осіб, які звертаються на прийом, на таємницю особистого та приватного життя.

В межах фінансових можливостей впровадити відео- та аудіо- фіксацію під час прийому громадян, із забезпеченням права осіб, які звертаються на прийом, на таємницю особистого та приватного життя.

Різник С. В.,

Литвиненко О. В.

Гедзь А. М., Романів О. Б.,

Скрипак М. О.

За окремим графіком в межах фінансових можливостей

3.2.7.

Продовження впровадження механізму обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами органів Пенсійного фонду України, які безпосередньо здійснюють прийом громадян.

Забезпечити подальше впровадження порядку обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення, перерахунок пенсій спеціалістами, які безпосередньо здійснюють прийом громадян.

Литвиненко О. В.,

Панькова Г. Б.,

Гедзь А. М.

Протягом 2017 року

3.3. Формування світогляду неприйняття корупції,

залучення громадськості до реалізації антикорупційних заходів

3.3.1.

Моніторинг стану впровадження антикорупційних заходів, підготовка до оприлюднення звіту про його результати.

Здійснювати моніторинг впровадження антикорупційних заходів, оприлюднити програму та інші заходи антикорупційного спрямування, які впроваджені в роботу органів Фонду області.

Різник С. В.,

Філіпович О. І., керівники структурних підрозділів управління

 

ІІ, ІІІ, ІV квартали  2017 року

3.3.2.

Забезпечення повноти та своєчасності розгляду повідомлень громадян та перевірки отриманої інформації щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників органів Пенсійного фонду України, що надходять до органів Пенсійного фонду України.  У разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками органів Фонду – вжиття заходів щодо припинення такого правопорушення та негайного письмового повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

Забезпечити повноту та своєчасність розгляду повідомлень громадян та перевірки отриманої інформації щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників, що надходять до управління Фонду, в тому числі до Контакт-центру Пенсійного фонду України.

Різник С. В.,

Литвиненко О. В.,

Філіпович О. І.,  керівники структурних підрозділів управління

 

Протягом 2017 року

3.3.3.

Забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів з питань діяльності органів Пенсійного фонду України та публічної інформації, яка отримана, створена або знаходиться у володінні органів Пенсійного фонду України, в тому числі в формі відкритих даних, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».

Забезпечити доступ громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів з питань діяльності органів Пенсійного фонду України та публічної інформації, яка отримана, створена або знаходиться у володінні  управління Фонду, в тому числі в формі відкритих даних, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».

Різник С. В.,

Овсяник О. Ю.,

Гедзь А. М., Філіпович О. І., керівники структурних підрозділів управління

 

Протягом 2017 року

3.4. Удосконалення роботи з персоналом

3.4.1.

Розробка акту Пенсійного фонду України щодо критеріїв та системи оцінки ефективності роботи працівників органів Фонду для визначення рівня результативності та ефективності служби, планування кар’єри, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності, стимулювання результативної діяльності.

Удосконалити критерії та систему оцінки ефективності роботи працівників управління Фонду для визначення рівня результативності та ефективності служби, планування кар’єри, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності, стимулювання результативної діяльності.

Різник С. В.,

Філіпович О. І.,

керівники структурних підрозділів управління,

Протягом 2017 року

3.4.2.

Проведення постійного моніторингу додержання державними службовцями антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб.

Здійснювати постійний моніторинг додержання посадовими особами антикорупційного законодавства, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб.   

Різник С. В.,

Філіпович О. І.,

керівники структурних підрозділів управління

Протягом 2017 року

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3.

Забезпечення проведення перевірок фактів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання фунцій держави або місцевого самоврядування, суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в органах Фонду, та направлення повідомлень Національному агенству з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій. Надання допомоги працівникам органів Фонду у їх заповненні.

Забезпечити контроль за своєчасністю подання декларацій за 2016 рік особами, уповноваженими на виконання функцій держави в управлінні  Фонду, в т.ч. і звільнених та надання допомоги у їх заповненні.

Різник С. В.,

Філіпович О. І.,

керівники структурних підрозділів управління

 

Протягом 2017 року

3.4.4.

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед працівників органів Фонду щодо дотримання норм антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, в частині обмеження та заборони видів поведінки державних службовців.

Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед працівників управління Фонду щодо дотримання норм антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, в частині обмеження та заборони видів поведінки державних службовців.

Різник С. В.,

Литвиненко О. В.,

Філіпович О. І.,

керівники структурних підрозділів упрвління

Протягом 2017 року

3.5. Сфера публічних фінансів

3.5.1.

Забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про закупівлю товарів, робіт і послуг та використання коштів Пенсійного фонду України, передбаченого законодавством.

Забезпечити в установленому порядку оприлюднення інформації про закупівлю товарів, робіт і послуг та використання коштів Пенсійного фонду України, передбачених законодавством.

Різник С. В.,

Романів О. Б.,

Скрипак М. О.,

Кузьма Л. Б.

 

У визначені терміни

3.5.2.

Здійснення постійного контролю за фінансуванням пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об’єкти з виплати та доставки пенсій.

Забезпечити постійний контроль за фінансуванням пенсійних виплат.

Різник С. В.,

Романів О. Б.,

Скрипак М. О.

 

Протягом 2017 року

3.5.3.

Здійснення органами Пенсійного фонду України закупівель з використанням електронної системи закупівель у порядку, визначеному законодавством.

Здійснювати закупівлю товарів з використанням електронної системи закупівель у порядку, визначеному законодавством.

Різник С. В.,

Романів О. Б.,

Скрипак М. О.,

Кузьма Л. Б.

 

Протягом 2017 року

3.6. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

3.6.1.

Забезпечити функціонування системи правової освіти працівників Пенсійного фонду України та його територіальних органів, в тому числі, у сфері антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу.

Забезпечити функціонування системи правової освіти працівників управління Фонду, в т.ч. у сфері антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу.

Різник С. В.,

Литвиненко О. В.,

Філіпович О. І.

керівники структурних підрозділів управління

 

Протягом 2017 року

3.6.2.

Оприлюднення програм та інших заходів антикорупційного спрямування, які впроваджені в роботу органів Пенсійного фонду України.

Оприлюднити Програму та інші заходи антикорупційного спрямування, які впроваджені в роботу управління Фонду.

Різник С. В.,

Литвиненко О. В.,

Філіпович О. І.

 

Протягом 2017 року

3.6.3

Проведення тестування працівників органів Пенсійного фонду України  для визначення рівня знань антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу.

Провести тестування працівників управління Фонду для визначення рівня знань антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу.

Різник С. В.,

Литвиненко О. В.,

Філіпович О. І.,

керівники структурних підрозділів управління

 

IV квартал  2017 року

 

Механізми реалізації та контролю за виконанням Заходів

 

Для реалізації Заходів передбачається:

- включення до планів роботи структурних підрозділів Калуського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Івано-Франківської області заходів щодо запобігання корупційним проявам, та здійснення моніторингу їх реалізації;

- дослідження планів під час проведення внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів;

- проведення регулярного моніторингу виконання Заходів на основі результатів обліку фактів (подій), які мають ознаки корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, статистичних спостережень та аналізу практики застосування антикорупційного законодавства;

- проведення аналізу якості та оперативності обслуговування осіб, що звертаються до управління Фонду, шляхом їх анкетування;

- своєчасне інформування правоохоронних органів про протиправні дії державних службовців у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні ними посадових обов’язків.

 

Оцінка стану виконання Заходів та розгляд пропозиції щодо її перегляду здійснюється на підставі щоквартального звіту. Звіт складається відділом персоналу та організаційно-інформаційної роботи на основі інформацій керівників структурних підрозділів управління з урахуванням результатів реалізації визначених заходів до 01 числа наступного місяця.

 

 

Начальник відділу персоналу та

організаційно-інформаційної роботи                                                                                            О. І. Філіпович
<<< Повернутись в розділ
Календар
Серпень 2017
В П В С Ч П С
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2