Калуська районна
державна адміністрація

Заходи і події


Критерії заборони поширення сортів рослин в Україні

2017.10.12

Відповідно до діючого законодавства поширення сорту рослин на території держави здійснюється лишень при умові занесення його у « Державний Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні » або до офіційного переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, до насіннєвих схем якої приєдналася Україна. Право на поширення сорту в Україні виникає з дня прийняття рішення про державну реєстрацію майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту.

         Разом з цим постановою Кабінету міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 918 затверджено « Критерії заборони поширення сортів рослин в Україні », зокрема ними є :

·        невідповідність умовам відмінності, однорідності та стабільності;

·        незадоволення потреб суспільства;

·        загроза життю і здоров’ю людей;

·       нанесення шкоди рослинному і тваринному світу, збереженню навколишнього природного середовища.

1.Невідповідність сорту умовам:

відмінності, якщо сорт за проявом ознак чітко не відрізняється від будь – якого іншого сорту;

однорідності, якщо з врахуванням особливостей його розмноження рослини сорту повністю чи частково втратили подібність за своїми основними ознаками, наведеними в описі сорту;

стабільності, якщо основні його ознаки, визначені в описі сорту, змінюються після неодноразового розмноження.

2. Незадоволення потреб суспільства:

¨     урожайність сорту нижча ніж усереднена врожайність сортів для кожної групи стиглості за останні п’ять років проведення кваліфікаційної експертизи;

¨     якісні показники сорту поступаються якісним показникам сортів, що пройшли державну реєстрацію в останні п’ять років.

¨     стійкість рослин сорту проти збудників хвороб, шкідників та стресових факторів не перевищує встановлених граничних меж.

3. Нанесення шкоди рослинному і тваринному світу, збереженню навколишнього природного середовища:

Ø сорти, неконтрольоване розмноження яких сприяє поширенню ареалу диких видів та засміченню посівів культурних рослин;

Ø сорти, що здатні накопичувати джерела інфекціїі в результаті створювати умови виникнення епіфітотій.

Ø сорти, які містять особливі специфічні речовини, що стимулюють розмноження шкідників;

Ø сорти, створені методом генної інженерії і мають недосліджену природу походження.

 

4. Нанесення шкоди рослинному і тваринному світу, збереженню навколишнього природного середовища:
• сорти, неконтрольоване розмноження яких сприяє поширенню ареалу диких видів та засміченню посівів культурних рослин;
• сорти, що здатні накопичувати джерела інфекції, і в результаті створювати умови виникнення епіфітотій;
• сорти, які містять особливі специфічні речовини, що стимулюють розмноження шкідників;
• сорти, що створені методом генної інженерії і мають недосліджену природу походження.
<<< Повернутись в розділ
Календар
Жовтень 2017
В П В С Ч П С
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4