Калуська районна
державна адміністрація


Регулювання питань охорони праці у колективному договорі

2019.04.10

Вимогами законів України «Про охорону праці» та «Про колективні договори і угоди» передбачається, що будь-яке підприємство, установа чи організація які мають право юридичної особи, використовують у своїй діяльності найману працю робітників, повинні передбачити в колективномудоговорі здійснення комплексних заходів спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності робітників у процесі трудової діяльності.

Роботодавець та профспілковий комітет або уповноважені представники від трудового колективу (Далі - сторони колективного договору) зобов'язані визначити взаємні права та обов’язки з питань охорони праці.Згідностатті 20 Закону України «Про охорону праці» соціальні гарантії у галузі охорони праці повинні забезпечуватись на рівні, не нижчому за передбачений законодавством.Водночас, якщо підприємство має певні економічні можливості, ці нормативні пільги та компенсації можуть перевищуватися та надаватися працівникам у більш значних розмірах на підставі додаткових зобов’язань за колективним договором.

При укладанні колективного договору сторонам слід враховувати зобов’язання визначені у Генеральній, галузевій та Регіональній Угодах.

Перед формуванням розділу «Охорона праці» колективного договору роботодавець зобов'язаний здійснити підготовчу роботу щодо формування пунктів розділу.У процесі підготовчої роботи роботодавець повинен об’єктивно оцінити виконання попередніх зобов’язань з охорони праці; забезпечити збір і вивчення пропозицій працівників, спеціалістів і профспілкового комітету на наступний період; здійснити аналіз результатів атестації робочих місць, стану безпеки та умов праці і причин виробничого травматизму, професійних та виробничо-обумовлених захворювань, на основі яких розробити проект найбільш ефективних профілактичних заходів з охорони праці з економічними розрахунками, виконавцями робіт, порядку фінансування та матеріально-технічного забезпечення, що є основою комплексних заходів з охорони праці. Роботодавець має визначити обсяг фінансування, витрат на охорону праці у розмірі не нижче нормативів, що передбачаються статті 19 Закону України «Про охорону праці».

Необхідною складовою у розділі «Охорона праці» є наявність додатків, кількість яких залежить від специфіки діяльностіпідприємства, установи,організації.

Основними додатками до розділу «Охорона праці» колективного договору є:

1.                Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам.

2.                Перелік професій і посад, яким за результатами атестації за умовами праці призначено: пільгове пенсійне забезпечення по Списках №1 та №2; доплати до посадового окладу за роботу у несприятливих умовах праці; додаткову оплачувану відпустку у зв’язку із шкідливими і важкими умовами праці; скорочену тривалість робочого тижня за умови праці; забезпечення безоплатного одержання молока або інших рівноцінних йому харчових продуктів,лікувально-профілактичного харчування тощо.

3.                Перелік професій і посад, якимбезкоштовно видається:

- спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту;

- мило у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних із забрудненням;

- знешкоджуючі засоби, захисні креми тощоу зв’язку з можливою дією на шкіру шкідливих речовин;

- газованапідсолена вода.

Колективний договір обов’язково повинен містити заходи захисту прав і соціальних інтересів осіб, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також утриманців та членів сімей загиблих. При цьому виконуючи вимоги частини другої статті 9 Закону України «Про охорону праці», передбачити, за можливості, додаткові виплати та пільги для потерпілих та членів їх сімей загиблих на виробництві працівників за рахунок власних коштів роботодавця, окрім обов’язкових, які здійснює Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Працівникам варто нагадати, що вони також несуть  відповідальність за виконання обов’язків з охорони праці.В процесі праці працівники зобов’язані:

- дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

-  знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- негайно повідомити безпосереднього керівника або роботодавця, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля.

         Сторони колективного договору повинні пам’ятати про те,  щоякісне та злагоджене колективно-договірне регулювання питань охорони праці на підприємстві є запорукою продуктивної праці та повноцінного тривалого життя працівника.
<<< Повернутись в розділ
Календар
Квітень 2019
В П В С Ч П С
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4