Калуська районна
державна адміністрація

Управління, відділи та інші структурні підрозділи РДА


Управління соціального захисту населення

     

Управління соціального захисту населення

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові державної адміністрації та департаменту соціальної політики  обласної державної адміністрації. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та  Кабінету Міністрів  України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями  голови   обласної  та районної державної адміністрації, наказами директора департаменту соціальної політики  обласної державної адміністрації, рішеннями районної ради, а також положенням про управління.

Основними завданнями управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території Калуського району у сфері соціального захисту населення, що включає:

1) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, дітей, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних, молодих сімей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і заходів у цій сфері;

2) призначення та виплата соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, установлених законодавством, надання та виплата житлових субсидій, пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

3) організація надання соціальних послуг, проведення соціальної роботи шляхом розвитку комунальних закладів, установ і служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги; співпраця з територіальними громадами щодо розвитку соціальних послуг у громаді;

4) розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, внутрішньо переміщених осіб, сімей і громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання / перебування;

5) забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної інфраструктури;

6) забезпечення в межах повноважень контролю за діяльністю виконавчих органів місцевого самоврядування щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

7) реалізація державної політики у сфері оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни (в тому числі учасників АТО / ООС), осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

8) нагляд за дотриманням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

9) розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів щодо забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, запобігання домашньому насильству;

10) забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування, центрами надання адміністративних послуг щодо надання соціальної підтримки населенню.

Юридична  адреса:77300, м. Калуш, вул. Чорновола, 12, факс 6-00-55, e-mail: uszn@kalushrda.gov.ua

Управління має два віддаленні структурні підрозділи (віддаленні робочі місця)

Відділ адміністративного забезпечення №1 (м. Долина) - (03477)2-53-02.

Відділ адміністративного забезпечення №2 (смт.Рожнятів) - (03474)2-11-67.

 

Електронні адреси для листування з управлінням соцзахисту:

uszn@kalushrda.gov.ua - для жителів населених пунктів Калуського району;
rozh_upszn@ukr.net03193330@mail.gov.ua - для жителів населених пунктів колишнього Рожнятівського району;
vazdolyna1@ukr.net - для жителів населених пунктів колишнього Долинського району

 

Керівництво управління:

Начальник управління -Перетятко Людмила Петрівна, каб. №9, 2-й поверх

Веде прийом громадян: понеділок, п’ятниця з 9.00 до 12.00 год. тел. 6-00-55.

Заступник начальника управління - начальник  відділу підтримки сім'ї та координації надання соціальних послуг Мазур Наталія Степанівна,  каб. №15, 2-й поверх.

Веде прийом громадян: четвер з 9.00 до 12.00 год.

Апарат управління:

Головний спеціаліст – юрисконсульт апарату управління – Зуб’як Мар’яна Володимирівна, тел. (03472) 6-67-26.

Основні обов’язки:

-  організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації та структурними підрозділами управління соціального захисту населення, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

- представлення інтересів управління соціального захисту населення в судах та інших органах з питань, що належать до його компетенції;

- організація претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням;

- роз’яснення застосування законодавства, надання правових консультацій з питань, що належать до компетенції управління, а також за дорученням начальника управління або його заступників розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

- здійснення заходів, спрямованих на підвищення правових знань працівників управління.

Головні спеціалісти з управління персоналом:

Федоришин Ігор Богданович, тел. (03472) 6-67-26.

Фреїв Леся Володимирівна, тел. (03472) 6-67-26.

Основні обов’язки:

- реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;

- прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання;

- документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин;

- забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті та структурних підрозділах управління, разом з відповідними структурними підрозділами узагальнення практики роботи з кадрами, вносить начальнику управління пропозиції щодо її вдосконалення;

- ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань, аналіз якісного складу державних службовців, а також керівників структурних підрозділів;

- розгляд матеріалів та підготовка документів для заохочення та нагородження працівників, ведення відповідного обліку;

- разом із іншими структурними підрозділами - здійснення контролю в управлінні, його структурних підрозділах і підпорядкованих йому установах за дотриманням Закону України «Про державну службу» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби.

 В склад управління входять вісім структурних підрозділів:

1.  Відділ фінансово-господарського забезпечення.

2. Сектор програмного забезпечення.

3. Відділ підтримки сім'ї та координаціїнадання соціальних послуг.

4. Відділ з призначення та виплати соціальних допомог та субсидій.

5. Відділ з призначення пільг та соціальних гарантій. 

6. Сектор контролю за правильністю призначення і виплати пенсій та соціальних виплат.

7.  Відділ адміністративного забезпечення №1 (м.Долина).

8.  Відділ адміністративного забезпечення №2 (смт.Рожнятів).

1. Відділ фінансово-господарського забезпечення

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення – головний бухгалтерВарварук Мар’яна Йосифівна,  тел. (03472) 6-00-55.

Основні завдання відділу:

- забезпечення роботи з ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової  звітності, здійснення банківських операцій, пов’язаних  з  рухом  коштів, виділених  державним бюджетом щодо виплати всіх видів соціальної підтримки громадян;

- ведення фінансово – господарської діяльності управління;

- ведення обліку та інвентаризації основних засобів та матеріальних цінностей управління;

- здійснення нарахувань амортизації на основні засоби;

- своєчасна підготовка та подача фінансової та бухгалтерської звітності до відповідних установ;

- ведення фінансових книг бухгалтерського обліку діяльності управління;

- виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям;

- робота у системі Прозоро;

- робота у програмі СДО – Казначейство;

- розробка та забезпечення здійснення заходів щодо дотримання підвищення рівня фінансово – бюджетної дисципліни працівників.

2. Сектор програмного забезпечення

Завідувач секторувакансія.

Основні завдання сектору:

- забезпечення роботи управління щодо функціонування наявного програмного забезпечення та виконання завдань щодо організації створення автоматизованого  банку даних;

- ведення періодичної звітності, що стосується комп’ютерного парку, за встановленими формами;

- здійснення систематичного проведення оновлень наявного програмного забезпечення, проведення тестування комп’ютерів на виявлення вірусів та пошкоджених файлів;

- забезпечення виконання робіт по проведенню модернізації парку ЕОМ та технічному обслуговуванню комп’ютерної техніки;

- надання технічної допомоги спеціалістам у роботі ПЕОМ з використанням необхідного прикладного програмного забезпечення та баз даних;

- виконання функцій системного адміністратора баз даних, відповідає за цілісність, актуальність та збереженість інформації та даних;

- контроль за роботою в локальній мережі управління, розподіл системних ресурсів між користувачами мережі, визначення прав, повноважень та обмежень для користувачів, контроль за технічними параметрами роботи мережі;

- здійснення програмного супроводу уніфікованих програмних продуктів: автоматизованих підсистем обробки документації АСОПД/КОМТЕХ, «Центрального банку інвалідів», «Житлові субсидії», ЄДАРП, банку даних ВПО, «Соціальна громада»;

- забезпечення передавання електронних документів (файлів) засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги»;

- забезпечення обміну інформацією з Державною фіскальною службою України, Пенсійним фондом України і підприємствами – надавачами послуг та іншими. Здійснення електронного обігу даних щодо виплати житлових субсидій, пільг, соціальних допомог з ІОЦ  Мінсоцполітики, уповноваженими установами банків, АТ «Укрпошта»;

- забезпечення оновлення та функціонування цифрових ключів, контроль термінів щодо звітності відповідальних осіб управління та обмін інформацією про доходи.

3. Відділ підтримки сім'ї та координації надання соціальних послуг

Заступник начальника управління - начальник  відділу підтримки сім'ї та координації надання соціальних послугМазур Наталія Степанівна.

Основні завдання відділу:

- забезпечення ведення діловодства Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми районної державної адміністрації, підготовки аналітичних та інформаційних матеріалів із зазначених питань;

- забезпечення ведення діловодства районної координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі районної державної адміністрації, підготовки аналітичних та інформаційних матеріалів із зазначених питань;

- забезпечення взаємодії з територіальними громадами Калуського району з питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

- взаємодія з територіальними громадами Калуського району, а також з  підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об'єднаннями громадян у сфері охорони здоров'я, освіти, міграційної служби, центру зайнятості, органів внутрішніх справ та іншими недержавними організаціями з питань протидії торгівлі людьми,  запобігання насильству в сім'ї та забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Надання у межах компетенції громадянам консультацій з питань запобігання насильству в сім'ї  та протидії торгівлі людьми. Прийом та реєстрація заяв і повідомлень про факти вчинення насильства. Ведення реєстру вчинення насильства, згідно даних поліції;

- забезпечення проведення процедури встановлення статусу особам, які постраждали від торгівлі людьми;

- забезпечення збирання, узагальнення та аналізу інформації про потребу населення Калуського району у соціальних послугах;

- забезпечення в межах повноважень виконання програм та заходів щодопротидії торгівлі людьми,  запобігання насильству в сім'ї та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків;

- організація роботи щодо укладання колективних договорів на підприємствах, установах, організаціях, надання методичної та практичної допомоги у застосуванні законодавчих актів з питань трудових відносин та здійснення повідомної реєстрації, обліку, зберігання колективних договорів, змін та доповнень до них;

- своєчасне внесення інформації про колективні договори до Реєстру колективних договорів розміщеного на офіційному веб – сайті Калуської районної державної адміністрації, змін і доповнень до них;

- забезпечення ведення діловодства дорадчого органу у справах альтернативної (невійськової) служби, підготовки аналітичних та інформаційних матеріалів із зазначених питань;

- видача посвідчення багатодітним сім’ям та дітям з багатодітних сімей;

- забезпечення виконання заходів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей;

- сприяння влаштуванню (за потреби) до будинків-інтернатів (пансіонатів) осіб похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

- забезпечення ведення діловодства Комісії із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності в управлінні соціального захисту населення районної державної адміністрації, підготовки протоколів засідань комісії, інформаційних матеріалів із зазначених питань.

4. Сектор контролю за правильністю призначення і виплати пенсій та соціальних виплат

Завідувачсектору– головний державний соціальний інспектор сектору за правильністю призначення і виплати пенсій та соціальних виплатРуда Ірина Василівна.

Основні завдання сектору:

- здійснення нагляду за правильністю та своєчасністю призначення та виплати пенсій, перерахунків, допомог на поховання померлих пенсіонерів Калуським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України;

- організація і проведення консультацій, розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції відділу, вживання відповідних заходів для усунення причин, які викликають скарги;

- здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України в Калуському районі;

- організація роботи головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

- здійснення перевірок державними соціальними інспекторами щодо достовірності поданої інформації про доходи та майновий стан сімей, які звернулись за оформленням всіх видів соціальних допомог та житлових субсидій згідно чинного законодавства, правильності призначення та виплати всіх видів соціальних допомог, житлових субсидій, допомог внутрішньо переміщеним особам, моніторинг відшкодування зайво виплачених бюджетних коштів соціальних допомог, проведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення надміру виплаченої та наданої з порушенням законодавства соціальної допомоги повернення і проведення аналізу причин порушення законодавства з питань надання всіх видів державних соціальних допомог;

- перевірка достовірності інформації, наданої в заяві внутрішньо переміщеної особи або за зверненням органів, що здійснюють соціальні виплати про фактичне місце проживання (перебування) внутрішньо переміщеної особи та складання акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї;

- начальник відділу є секретарем комісії з питань розгляду заяв громадян щодо призначення житлових субсидій, пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, та з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

5. Відділ з призначення та виплати соціальних допомог та субсидій

Заступник начальника відділуБілик Ліліана Михайлівна, тел. (03472) 6-07-58.

Основні завдання відділу:

- забезпечення прийому та призначення всіх видів соціальної підтримки в межах Калуського району;

- здійснення організації та контролю за виконанням повноважень в сфері надання всіх видів соціальної підтримки в межах населених пунктів територіальних громад: Брошнів-Осадської (с.Кадобна),  Калуської, Верхнянської, Войнилівської, Новицької (за винятком с.Берлоги) (далі – територіальні громади) Калуського району;

- забезпечення ведення прийому документів спеціалістами відділу за зверненнями громадян для призначення всіх видів соціальних допомог і житлових субсидій від центрів надання адміністративних послуг територіальних громад та передавання електронних справ звернень громадян через програмний комплекс «Соціальна громада»;

- забезпечення виконання вимог Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги:

- прийняття документів особових справ для призначення всіх видів допомог;

- прийняття рішення щодо призначення (відмови в призначенні) всіх видів допомог;

- припинення та поновлення надання соціальної допомоги;

- порядок зняття та прийняття на облік отримувача соціальної допомоги;

- ведення Журналу реєстрації заяв та документів для призначення всіх видів соціальних допомог та Журналу реєстрації заяв/особових справ та прийнятих рішень;

- перевірка правильності проведених розрахунків всіх видів соціальних допомог, житлових субсидій та компенсацій та їх відповідність вимогам чинних нормативно-правових актів, підготовка проекту рішення та повідомлення про призначення (відмову в призначенні) всіх видів соціальних допомог, житлових  субсидій та компенсацій;

- забезпечення ведення Єдиної інформаційної бази даних по внутрішньо переміщених особах;

- надання громадянам і представникам підприємств, установ і організацій роз’яснення з питань призначення та виплати всіх видів соціальних допомог, житлових субсидій, компенсацій, та у разі потреби, допомога в одержанні необхідних документів, довідок від підприємств, установ, організацій і контроль за своєчасність їх подання.

6. Відділ з призначення пільг та соціальних гарантій

Начальник відділуГалай Тетяна Миколаївна, тел. (03472) 6-00-55.

- здійснення забезпечення діяльності державного органу з роботи щодо реалізації державної та соціальної політики у сфері побутового обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці;

- виконання роботи щодо забезпечення осіб з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації:

- внесення даних для видачі направлення особам з інвалідністю та іншим пільговим категоріям для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

- внесення до бази даних «Централізований банк даних з проблем інвалідності» інформації про укладення Договору з підприємством виробником;

- забезпечення виконання умов Договору шляхом внесення результатів про отримання технічного засобу реабілітації в «Централізований банк даних з проблем інвалідності»;

- ведення особових справ осіб з обмеженими функціональними можливостями щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (виплата компенсації);

- забезпечення реабілітаційними послугами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

- забезпечення ведення діловодства комісії з надання одноразових допомог особам з інвалідністю та малозабезпеченим особам, підготовки аналітичних та інформаційних матеріалів із зазначених питань;

- підготовка інформаційно – аналітичних матеріалів, пов’язаних з роботою відділу, а також  відповідей  на звернення та заяви;

- визначення потреби у фінансуванні на поточний рік на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, згідно даних обліку пільгових категорій населення;

- забезпечення реабілітаційними послугами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

- сприяння особам з інвалідністю у здобутті ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям та можливостям та оформляє направлення осіб з інвалідністю до центрів професійної реабілітації;

- надання консультативно-правової допомоги з питань надання пільг жителям району;

- внесення інформації до Реєстру дляпроведення розрахунку суми пільги;

- формування списків пільговиків, які мають право з урахуванням та без урахування доходів та у яких пільги закриті у зв’язку з призначенням субсидії та надання в установленому порядку інформацію організаціям-надавачам послуг.

7. Відділ адміністративного забезпечення №1 (м.Долина)

Начальник відділуНаум Надія Володимирівна, тел. (03477) 2 53 03.

- забезпечення прийому та призначення всіх видів соціальної підтримки;

- здійснення організації та контролю за виконанням повноважень в сфері надання всіх видів соціальної підтримки в межах населених пунктів територіальних громад;

- забезпечення прийому документів за зверненнями громадян для призначення всіх видів соціальних допомог і житлових субсидій від центрів надання адміністративних послуг територіальних громад та передавання електронних справ звернень громадян через програмний комплекс «Соціальна громада»;

- здійснення забезпечення діяльності державного органу з роботи щодо реалізації державної та соціальної політики у сфері побутового обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці;

- здійснення нагляду за правильністю та своєчасністю призначення та виплати пенсій, перерахунків, допомог на поховання померлих пенсіонерів Калуським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України;

- організація і проведення консультацій, розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції відділу, вживання відповідних заходів для усунення причин, які викликають скарги;

- здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України.

8. Відділ адміністративного забезпечення №2 (смт.Рожнятів)

Начальник відділуСтаніцька Уляна Володимирівна, тел. (03474) 2 04 93.

- забезпечення прийому та призначення всіх видів соціальної підтримки;

- здійснення організації та контролю за виконанням повноважень в сфері надання всіх видів соціальної підтримки в межах населених пунктів територіальних громад;

- забезпечення прийому документів за зверненнями громадян для призначення всіх видів соціальних допомог і житлових субсидій від центрів надання адміністративних послуг територіальних громад та передавання електронних справ звернень громадян через програмний комплекс «Соціальна громада»;

- здійснення забезпечення діяльності державного органу з роботи щодо реалізації державної та соціальної політики у сфері побутового обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці;

- здійснення нагляду за правильністю та своєчасністю призначення та виплати пенсій, перерахунків, допомог на поховання померлих пенсіонерів Калуським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України;

- організація і проведення консультацій, розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції відділу, вживання відповідних заходів для усунення причин, які викликають скарги;

- здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України.

 Графік роботи управління:

понеділок – четвер з 8:00 години до 17:15 години;

п’ятниця – з 8:00 години до 16:00  години.

обідня перерва з 12:00-13:00 годин.

Прийом заяв та документів здійснюється через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення або ЦНАПи територіальних громад, а також через  електронну адресу uszn@kalushrda.gov.ua чи поштову адресу 77300, м. Калуш, вул. Чорновола, 12.

Номер телефонної «гарячої лінії» - (03472)  6-00-55, який  функціонує при управлінні соціального захисту населення Калуської РДА.

Відділ адміністративного забезпечення №1 (м. Долина) - (03477)2-53-02.

Відділ адміністративного забезпечення №2 (смт.Рожнятів) - (03474)2-11-67.

 Перелік послуг у сфері соціальної політики:

1. Установлення статусу «Ветеран праці».

2. Установлення статусу «Учасник війни».

3. Установлення статусу «особа з інвалідністю війни».

4. Установлення статусу члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.

5. Установлення статусу жертви нацистських переслідувань.

6. Видання посвідчень особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю загального захворювання.

7. Видача довідки про право на пільги відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни».

8. Призначення деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування відповідно до Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні».

9. Забезпечення санаторно-курортними путівками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

10. Призначення грошової компенсації вартості проїзду особам, які супроводжують осіб з інвалідністю І та ІІ груп до санаторіїв спінального профілю.

11. Призначення компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю війни.

12. Призначення грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю війни відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань».

13. Грошова компенсація вартості проїзду учасникам антитерористичної операції (АТО) до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад.

14. Забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань».

15. Забезпечення санаторно-курортними путівками осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи особу з інвалідністю війни відповідно до п. 19 частини першої статті 6 та п. 1 частини 2 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

16. Забезпечення санаторно-курортними путівками осіб з інвалідністю з дитинства та осіб з інвалідністю загального захворювання.

17. Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні».

18. Призначення грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім випадку відмови від путівки).

19. Видання направлення особам з інвалідністю, та/або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або органів соціального захисту населення.

20. Прийом документів на оформлення посвідчень та їх дублікатів особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи (1, 2, 3 категорій); дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи; дружині (чоловікові) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, вкладки до посвідчення категорії 1 та вкладки до посвідчення дитини, яка визнана особою з інвалідністю, інвалідність, якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

21. Прийом заяви та документів від громадян України з числа осіб з інвалідністю внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) та осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, про видачу довідки про заробітну плату, одержану працівниками за роботу в зоні відчуження в 1986–1990 роках, та направлення їх на розгляд до регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників (якщо підприємство, установу або організацію ліквідовано без правонаступника).

22. Призначення компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування.

23. Видання направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення.

24. Видання направлення на проходження обласної МСЕК для взяття на облік та забезпечення автомобілем.

25. Призначення щомісячних компенсаційних виплат за пільгове забезпечення продуктами харчування громадянам, що належать до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

26. Призначення виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, складання ядерних зарядів та здійснення на них регламентних робіт, учасникам ліквідації Чорнобильської катастрофи, які стали особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи (у разі встановлення вищої групи інвалідності виплачується різниця одноразової компенсації); сім’ям у зв’язку із втратою годувальника, смерть, якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою та участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, в ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт; дітям з інвалідністю у разі встановлення дитині інвалідності, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою.

27. Призначення виплати щорічної допомоги на оздоровлення учасникам ліквідації Чорнобильської катастрофи 1, 2, 3 категорій; громадянам, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, в ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт; постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини 1, 2, 3 категорій; дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; евакуйованим із зони відчуження; дітям, що втратили одного з батьків внаслідок Чорнобильської катастрофи.

28. Призначення відшкодування громадянам в установленому законодавством порядку втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров’я, у разі якщо захворювання або каліцтво, що виникли у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без встановлення інвалідності), що встановлено уповноваженою медичною комісією.

29. Призначення компенсацій та допомоги батькам дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, та дітей, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи.

30. Призначення одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам.

31. Оформлення документів для отримання путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни та праці.

32. Оформлення документів для отримання путівки на влаштування до психоневрологічного інтернату.

33. Виплата одноразової допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна.

34. Прийняття рішення щодо соціального обслуговування громадянина територіальним центром надання соціальних послуг.

35. Призначення матеріальної допомоги на поховання померлих учасників бойових дій.

36. Надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу.

37. Видання довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

38. Включення до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги.

39. Призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами незастрахованим особам.

40. Призначення допомоги при народженні дитини.

41. Призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

42. Призначення допомоги на дітей одиноким матерям.

43. Призначення допомоги при усиновленні дитини.

44. Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту.

45. Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

46. Призначення щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним.

47. Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

48. Призначення надбавки на догляд до державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

49. Призначення державної соціальної допомоги на догляд одиноким. 

малозабезпеченим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім осіб з інвалідністю І групи).

50. Призначення державної соціальної допомоги на догляд малозабезпеченим особам з інвалідністю І групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності.

51. Допомога на поховання у разі смерті особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю віком до 18 років членам його сім’ї або особі, яка здійснила поховання.

52. Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідомо.

53. Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «Гроші ходять за дитиною».

54. Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

55. Призначення компенсаційної виплати фізичній особі, яка надає соціальні послуги.

56. Призначення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю І групи або особою, яка досягла 80-річного віку.

57. Призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

58. Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

59. Призначення одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

60. Оформлення і видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

61. Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

62. Внесення до списків окремих категорій громадян, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв’язку (домофонів).

63. Психологічна реабілітація постраждалих учасників антитерористичної операції (АТО).

64. Професійна адаптація учасників антитерористичної операції (АТО).

65. Прийом заяв від осіб відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Організація роботи управління соціального захисту населення  за принципом «Єдиного вікна».

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 22.02.2012 №96 з 01.05.2012 року затверджено нову форму заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, прийом якої проводиться за принципом «єдиного вікна». Мета нової технології - спрощення механізму звернення для громадян, які потребують соціальної підтримки (призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсаційних виплат, пільг та інших питань, що належать до компетенції управління), та скорочення термінів очікування соціальних виплат.

«Єдине вікно» - єдине робоче місце для надання консультацій з питань соціальної підтримки, приймання відповідних заяв та їх реєстрація як в паперовому, так і в електронному вигляді, видачі довідок та повідомлень про прийняті рішення стосовно соціальної підтримки.

Громадяни, які звертаються за призначення будь-якого виду допомоги, компенсації, пільги чи по інших питаннях, які входять до компетенції управління в першу чергу звертаються до інформатора-координатора,  робоче місце якого знаходиться  в кабінеті №1 біля входу в приміщення, який надає консультацію, допомагає в заповненні документів і видає талон-направлення, де зазначається номер кімнати спеціаліста або його робочого місця, П.І.Б., час і дата прийому. У разі потреби громадяни мають змогу здійснити попередній запис на прийом при особистому зверненні або за номером телефону 6-00-55.
Заявник маючи при собі талон-направлення і заяву з необхідними документами переходить в сектор очікування та заповнення заяв, де розміщенні зразки заповнення документів і інші матеріали. Прийом заяви і документів здійснюється спеціалістом прийому, який перевіряє правильність заповнення документів і їх повноту і відповідність законодавству. Не пізніше 10 днів з дня подачі заяви і всіх необхідних документів заявнику призначається певний вид соціальної підтримки, інформацію про призначення якої можна отримати у архіваріуса відділу звернень громадян за призначенням всіх видів соціальних допомог (кабінет №2 в управлінні) або в уповноваженої особи по збору документів при селищній, сільських радах.

Для виконання заходів соціального захисту населення при управлінні соціального захисту населення створено «Мобільний соціальний офіс», який здійснюватиме свою діяльність шляхом проведення прийому населення фахівцями відповідних підрозділів Управління безпосередньо за місцем проживання. Основні його завдання - це інформування населення з питань діючого законодавства, прийом заяв та відповідних документів від громадян, які потребують соціальної підтримки, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інше. Графік виїзду мобільного соціального офісу буде знаходитись на інформаційних стендах управління та  селищній, сільських рад.  
Інформація щодо роботи управління за принципом «єдиного вікна» знаходиться на інформаційних стендах управління.

 

Положення про управління соціального захисту населення Калуської РДА.PDF

Реєстр колективних договорів, змін і доповнень до них.docx

Положення про Міжвідомчу раду РДА з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми.doc