Калуська районна
державна адміністрація

Управління, відділи та інші структурні підрозділи РДА


Відділ фінансів

Начальник відділу – Федун Людмила Романівна, тел./факс (03472) 6-21-79, е-mail:finupravlinia@kalushrda.gov.ua

Основні завдання відділу:

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Калуського району;

- розроблення в установленому порядку проєкту районного бюджету;

- складання розрахунків до проєкту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановими два бюджетні періоди і подання їх на розгляд голові Калуської районної державної адміністрації;

- здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання районного бюджету.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- визначає порядок і терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

- бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів району, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання районного бюджету;

- організовує роботу, пов'язану із складанням проєкту районного бюджету, за дорученням керівництва районної держадміністрації визначає порядок і строки подання матеріалів для підготовки проєкту районного бюджету; складає проєкт районного бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проєктів та подає їх на розгляд керівництву районної держадміністрації;

- складає і затверджує розпис районного бюджету,  вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним призначенням;

- проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету

- здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

Адреса відділу: м.Калуш, вул.Степана Бандери, 5 (2 поверх).

 

 

 

Положення про відділ фінансів РДА.PDF

Фінансова звітність за 2020 рік у фінансовому управлінні Калуської РДА.xls

Фінансова звітність за 2019 рік у фінансовому управлінні Калуської РДА.xls

Фінансова звітність за 2018 рік у фінансовому управлінні Калуської РДА.xls

Фінансова звітність за 2017 рік у фінансовому управлінні Калуської РДА.xls

Інструкція з підготовки бюджетних запитів.pdf

Наказ про внесення змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів.pdf