Калуська районна
державна адміністрація

Розпорядження райдержадміністрації


Розпорядження від 20.02.2012р.  № 84

2012.02.20

 

       Відповідно до законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про ветеринарну медицину», постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2011р. №893 «Про затвердження Правил санітарної охорони території України», на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22.06.2011р. №427 «Про забезпечення профілактичних заходів щодо попередження виникнення епідемічних ускладнень з інфекційних захворювань серед населення області протягом 2011- 2015 років» та з метою контролю за епідемічною та епізоотичною ситуацією в районі, підготовкою до проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу UEFA  EURO 2012:

         1. Затвердити:

         1.1. Заходи з профілактики гострих кишкових інфекцій, гепатиту А серед населення району на 2012- 2015роки  (додається);

         1.2. Заходи щодо попередження занесення  і поширення інфекційних хвороб, що можуть мати міжнародне значення (холера, чума, геморагічні гарячки, малярія та інші), на території району на 2012- 2015роки  (додається);

         1.3. Заходи з профілактики антропозоонохних інфекцій (лептоспіроз, сказ, сибірка, туберкульоз, туляремія, бруцельоз, Ку- гарячка, пташиний грип, трихінельоз, губчаста енцефалопатія серед населення району на 2012- 2015роки (додається).

          2. Державному санітарному лікарю Калуського району (Б.Пеленичка) про хід  виконання заходів інформувати обласну санітарно- епідеміологічну   

станцію  (М.Яворський )  щорічно до 20 грудня.

              3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – районну санітарно- епідеміологічну станцію. 

         4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови   районної державної адміністрації  Ольгу Курпіту.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                              Василь Петрів  

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                              розпорядженням голови

                                                                              райдержадміністрації

                                                           від20.02.2012року № 84

 

ЗАХОДИ

з профілактики гострих кишкових інфекцій, гепатиту А

серед населення Калуського району на 2012-2015 роки

 

1. Організаційні заходи

         1.1. Розробити і затвердити в райдержадміністрації заходи з профілактики гострих кишкових інфекцій та гепатиту А серед населення району.

І півріччя 2012 р.,

головний лікар районної СЕС

         1.2. При виникненні групових захворювань на гострі кишкові інфекції, гепатит А інформувати обласну СЕС,  ГУОЗ ОДА  та інші зацікавлені служби, вживати адекватних заходів щодо попередження поширення захворювань.

негайно - при виникненні випадків,

головний лікар районної СЕС

головний лікар ЦРЛ

         1.3. Передбачити додаткове розгортання ліжок для госпіталізації хворих на гострі кишкові інфекції, гепатит А у випадку групових захворювань, спалахів.

негайно - при виникненні випадків,

головний лікар районної СЕС,

головний лікар ЦРЛ

         1.4. Ситуацію щодо гострих кишкових інфекцій, гепатиту А розглядати на засіданнях протиепідемічної комісії райдержадміністрації.

щорічно,

голова райдержадміністрації,

головний лікар районної СЕС                          

 

                            2. Профілактичні та протиепідемічні  заходи

         2.1. Забезпечити контроль за будівництвом, реконструкцією та експлуатацією водопроводів з проведенням лабораторного контролю якості питної води згідно з вимогами чинних нормативних документів.

постійно,

головний лікар районної СЕС

         2.2. Забезпечити на водопровідних господарствах, централізованих та локальних водопроводах постійний запас реагентів для очистки та знезараження води.

постійно,

керівники водопровідних господарств

         2.3. Направляти приписи сільським головам  про очистку і хлорування громадських колодязів; виносити постанови на заборону експлуатації громадських колодязів при порушенні вимог їх облаштування і утримання.

щорічно,  І-ІІІ квартали,

головний лікар районної СЕС

         2.4. Забезпечити державний санітарно-епідеміологічний нагляд за роботою підприємств харчової, молочної, м’ясної промисловості, об’єктів громадського харчування, торгівлі, господарсько-питного водопостачання, ДДЗ, освітніх, медичних закладів, вживати дієвих заходів щодо усунення виявлених недоліків.

постійно,

головний лікар райСЕС

         2.5. Призупиняти експлуатацію об'єктів високого епідемічного ризику, на яких відсутнє резервне водопостачання.

постійно,

головний лікар районної СЕС

         2.6. Контролювати стан знезараження стічних вод інфекційного  відділу ЦРЛ, перед випуском їх в загальну каналізаційну мережу.

постійно,

головний лікар районної СЕС

         2.7. Забезпечити належний контроль за введенням в дію нових та реконструйованих підприємств харчової промисловості, об’єктів громадського харчування, торгівлі.

постійно,

головний лікар районної СЕС

         2.8. Проводити комплексні перевірки дотримання умов виробництва, транспортування та реалізації харчових продуктів, виробничої та технологічної дисципліни на підприємствах харчової промисловості, громадського харчування, торгівлі.

постійно,

головний лікар районної СЕС

         2.9. Проводити перевірки дотримання вимог чинного санітарного законодавства, виконання заходів щодо попередження спалахів кишкових інфекцій, гепатиту А,  забезпечити стеження за санітарно-епідеміологічним фоном на об'єктах високого епідеміологічного ризику.

постійно,

       головний лікар районної СЕС

         2.10. Здійснювати перевірки стану питного водопостачання в школах району, про результати перевірок інформувати керівників органів виконавчої влади.

постійно,

головний лікар районної СЕС

         2.11. Вживати дієвих заходів щодо виконання районних/міських програм шкільного водопостачання для забезпечення дитячих організованих колективів водою гарантованої якості.

постійно,

керівники органів місцевого самоврядування         

         2.12. Забезпечити контроль за дотриманням вимог чинного законодавства в дитячих оздоровчих закладах.

щорічно, травень - серпень,

головний лікар районної СЕС,

головний лікар ЦРЛ

 

         2.13. Здійснювати  вірусологічний та бактеріологічний моніторинг в об’єктах довкілля згідно з вимогами чинного законодавства.

постійно,

головний лікар районної СЕС

         2.14. Забезпечити ізоляцію та госпіталізацію хворих, осіб з підозрою на захворювання - при виникненні групових захворювань на гострі кишкові інфекції, гепатит А.

негайно, при виникненні ускладнень

головний лікар ЦРЛ

         2.15. Організувати медичний нагляд та медичне спостереження за особами, що контактували з хворими, в осередках кишкових інфекцій, гепатиту А.

впродовж інкубаційного періоду,

головний лікар ЦРЛ

головний лікар районної СЕС

         2.16. Забезпечити проведення повного обсягу протиепідемічних та дезінфекційних заходів в осередках гострих кишкових інфекцій, гепатиту А.

впродовж інкубаційного періоду,

головний лікар районної СЕС,

головний лікар ЦРЛ

         2.17. Забезпечити дотримання вимог протиепідемічного та дезінфекційного режимів у інфекційному стаціонарі.

постійно,

головний лікар ЦРЛ

         3. Санітарно-освітня та профілактична робота

         3.1. Здійснювати санітарно-освітню та роз'яснювальну роботу з профілактики кишкових інфекцій, гепатиту А серед населення району через засоби масової інформації, використовуючи усі доступні форми і методи роботи.

постійно,

головний  лікар ЦРЛ,

головний лікар районної СЕС

         3.2. Інформувати населення через засоби масової інформації щодо санітарно-гігієнічних вимог при організації гостин в побуті, весіль тощо та юридичну відповідальність організаторів за їх наслідки.

постійно,

головний лікар районної СЕС

         3.3 Проводити семінарські заняття з питань клініки, діагностики та профілактики черевного тифу, паратифів, інших гострих кишкових інфекцій, гепатиту А для медичних працівників первинної ланки, ЛАЗПСМ, екстреної медичної допомоги, працівників терапевтичного профілю ЦРЛ.

щорічно                                                                                                          

 

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                              розпорядженням голови

                                                                              райдержадміністрації

                                                               від20.022012року № 84

 

ЗАХОДИ

щодо попередження заносу і поширення інфекційних хвороб, що можуть мати міжнародне значення (холера, чума, вірусні геморагічні гарячки,  малярія та ін.), на території Калуського району на 2012-2015роки

 

І. Організаційні заходи

         1.1. Розробити заходи на 2012-2015 роки щодо попередження поширення на території району інфекційних хвороб, що можуть мати міжнародне значення (холера, чума, вірусні геморагічні гарячки,  малярія та ін.), з урахуванням конкретних умов району.

                     головний лікар районної СЕС,            

         1.2. Забезпечити роботу надзвичайної протиепідемічної комісії (НПК) при райдержадміні страції.   

                                                                       постійно,

           

         1.3. Надавати організаційно-методичну, консультативну і практичну допомогу закладам охорони здоров'я у плануванні і реалізації заходів щодо попередження поширення інфекційних хвороб, що мають міжнародне значення.

           постійно,

           головний лікар районної СЕС

         1.4. Розробити схеми надання оперативної інформації медичними закладами, райсанепідстанції, іншими зацікавленими службами про виявлення хворих з ознаками інфекційних захворювань, які можуть мати міжнародне значення.                                                                                                    щорічно коректувати,

             головний лікар ЦРЛ

             головний лікар районної СЕС,

         1.5. Розробити і погодити оперативні плани готовності і проведення первинних протиепідемічних заходів у медичних закладах на випадок виявлення інфекційних хвороб, що можуть мати міжнародне значення, сформувати і затвердити штати основного і дублюючого складу медперсоналу для роботи у госпітальній базі .

             щорічно коректувати,

             головний лікар ЦРЛ

             головний лікар райСЕС

         1.6. Визначити групу консультантів з питань клініки, діагностики особливо небезпечних інфекцій невизначеної етіології, інфекційних хвороб, які можуть мати міжнародне значення.

                                                                         щорічно коректувати,

                                                                         головний лікар районної СЕС,

                                                                         головний  лікар ЦРЛ

         1.7. Розробити схеми перепрофілювання медичних закладів для цільової госпіталізації (госпіталь), хворих і осіб з підозрою (провізорний госпіталь) на чуму, холеру, вірусні геморагічні гарячки, ізоляції контактних (ізолятор), обсервації осіб, що виїжджають за межі осередку (обсерватор)- на поодинокі та масові випадки захворювань

             щорічно

             головний лікарЦРЛ,  керівники

             підрозділів госпітальної бази

             головний лікар районної СЕС

         1.8. Передбачити можливість розгортання лабораторної бази з урахуванням дотримання вимог протиепідемічного режиму, забезпечити необхідним устаткуванням, інвентарем, діагностичними препаратами, поживними середовищами для роботи в осередку холери.

              щорічно, постійно,

              головний лікарЦРЛ

              головний лікар районної СЕС

                                                                                                1.9. Періодично поповнювати незнижуваний запас медикаментів (сольових розчинів, антибіотиків, тощо), діагностичних препаратів, деззасобів та майна для проведення профілактичних та протиепідемічних заходів при виявленні інфекційних хвороб, які можуть мати міжнародне значення.

              щорічно, постійно,

              головний лікарЦРЛ

              головний лікар районної СЕС

         1.10. Проводити перевірки готовності госпітальної бази на поодинокі випадки інфекційних хвороб, які можуть мати міжнародне значення,  їх забезпеченість кадрами, необхідним обладнанням, медикаментами, засобами захисту медперсоналу, дезінфектантами.

              І-ІІ квартал, щорічно,

              головний лікар районної СЕС

         1.12. Організувати систематичне виявлення незаконних мігрантів, проводити їх медичний огляд; при підозрі – ізолювати хворих осіб і контактних до них, негайно інформувати про це головного лікаря ЦРЛ, рай СЕС

               постійно,

               Начальник  МВ УМВС

         1.13. Проводити комплексні тренувальні навчання в районі щодо локалізації та ліквідації осередків інфекцій,  які можуть мати міжнародне значення.

              ІІ квартал щорічно,

               головний лікар ЦРЛ

               головний лікар районної СЕС,

         1.14. Рекомендувати керівникам всіх установ, організацій незалежно від форми власності, які забезпечують туристичні поїздки громадян України на Близький Схід, в країни Африки, Азії, Америки, Австралії проводити інструктажі щодо особистої профілактики інфекційних хвороб, що можуть мати міжнародне значення.

                щорічно,

                головний лікар районної  СЕС

         1.15. Довести до відома керівників всіх установ, організацій, підприємств, незалежно від форм власності, перелік країн, ендемічних з малярії, рекомендувати поширювати серед туристів пам'ятку з профілактики малярії, інших ензоотичних хвороб.

                щорічно,

                головний лікар районної СЕС

         1.16. Забезпечити постійний контроль за виконанням установами, організаціями, підприємствами, які займаються туристичною або іншими видами діяльності з направленням людей в ендемічні з малярії країни, незалежно від форми власності, заходів щодо попередження малярії. 

                щорічно,

                 головний лікар районної СЕС

         1.17.Забезпечувати медичні установи і служби, які надають послуги з міжнародних перевезень інформацією щодо епідемічної ситуації з інфекційних хвороб, які можуть мати міжнародне значення, в світі та Україні.        

                                                                      постійно,                                                    

                  головний лікар районної  СЕС,

         1.18. Заслуховувати на  оперативних нарадах головного лікаря ЦРЛ та рай СЕС про стан готовності медичних закладів та рай СЕС  до проведення заходів з попередження занесення на територію району і поширення інфекційних хвороб, які можуть мати міжнародне значення.

                 щорічно,  ІІ квартал,

                  головний лікар ЦРЛ,

                  головний лікар районної СЕС

         1.19. Здійснювати державний санітарний нагляд за станом об'єктів водопостачання, водовідведення, комунальних об'єктів, підприємств харчової промисловості, громадського харчування, торгівлі, місцями рекреаційного водокористування і масового відпочинку, тощо.

                  постійно,

                                                                    головний лікар районної СЕС

         2. Заходи епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, які можуть мати міжнародне значення (холера, чума, вірусні геморагічні гарячки, малярія та інші )

         2.1. Здійснювати державний санітарно-епідеміологічний нагляд з метою попередження заносу на територію району збудників особливо небезпечних інфекцій, інфекційних хвороб, які можуть мати міжнародне значення

                   постійно,

                   головний лікар районної  СЕС

         2.2. Проводити аналіз інфекційної захворюваності населення з метою своєчасного виявлення можливого заносу інфекційних хвороб, які можуть мати міжнародне значення.

                   постійно,

                   головний лікар районної СЕС,

                   головний лікар ЦРЛ

         2.3. Здійснювати активне виявлення хворих з підозрою на інфекційні хвороби, які можуть мати міжнародне значення, на усіх етапах звертання за медичною допомогою.

                  постійно,

                  головний лікар ЦРЛ,

                  головний лікар районної СЕС

         2.4. Здійснювати епідеміологічний нагляд за поширенням та своєчасною діагностикою гострих кишкових інфекцій, моніторинг циркуляції збудника холери серед людей та в об'єктах довкілля відповідно до діючих директивних документів МОЗ України.

                   постійно,

                   головний лікар ЦРЛ,

                   головний лікар районної СЕС

       2.5. Організовувати диспансерне спостереження і лабораторне обстеження осіб, що перехворіли на малярію (миротворчі контингенти, іноземні студенти), згідно з діючими нормативними документами МОЗ України.

                   постійно,

                   головний лікар ЦРЛ,

                   головний лікар районної СЕС

         2.6. Проводити аналіз міжнародних транспортних зв'язків області, які здійснюються  різними видами транспортних засобів (спрямованість, обсяг).

                    щорічно,

                    головний лікар райСЕС

         3. Заходи при виявленні хворих (осіб з підозрою) на особливо небезпечні захворювання, інфекційні хвороби, які можуть мати міжнародне значення (холера, чума, вірусні геморагічні гарячки, малярія  та інші )

         3.1. Ввести в дію оперативний план протиепідемічних заходів у випадку виявлення пацієнтів з ознаками інфекційних хвороб, які можуть мати міжнародне значення.

                    головний лікар ЦРЛ,

                    головний лікар районної СЕС,

                    голови надзвичайної протиепідемічної

                    протиепізоотичної  комісій

         3.2. Забезпечити своєчасне інформування про виявлення хворих (підозрілих) на інфекційні хвороби, які можуть мати міжнародне значення ГУОЗ ОДА, обласної СЕС інших зацікавлених відомств.

 негайно, при виявленні,

 головний лікар районної СЕС,

 головний лікар ЦРЛ,

 голови надзвичайної протиепідемічної

 протиепізоотичної комісії

         3.3. Забезпечити ізоляцію та проведення необхідного лікування хворих, осіб з підозрою на інфекційні хвороби, які можуть мати міжнародне значення.  

негайно, при виявленні,

головний лікар ЦРЛ

         3.4. Провести засідання надзвичайної протиепідемічної/протиепізоотичної комісії, розробити план заходів щодо локалізації і ліквідації виниклого осередку інфекційного захворювання, передбачити обсяг протиепідемічних, санітарно-гігієнічних і обмежувальних заходів в осередку захворювання.

негайно, при виявленні,

голови надзвичайної протиепідемічної

 протиепізоотичної  комісій,

головний лікар ЦРЛ,

головний лікар районної СЕС

         3.5. Створити штаб ліквідації осередку інфекційних хвороб, які можуть мати міжнародне значення, визначити відповідальних за проведення заходів щодо локалізації і ліквідації виниклого осередку інфекційного захворювання.     

негайно, при виявленні,

голови надзвичайної протиепідемічниої

 протиепізоотичної  комісій,

головний лікар ЦРЛ,

головний лікар районної СЕС

         3.6. Забезпечити належний протиепідемічний режим в задіяних медичних закладах, усіх підрозділах госпітальної бази, лабораторної служби.

негайно, при виявленні,

головний лікар ЦРЛ

         3.7. Організувати транспортування виявлених хворих (осіб з підозрою) із сигнальними ознаками інфекційних хвороб, які можуть мати міжнародне значення.

негайно, при виявленні,

головний лікар ЦРЛ

         3.8. Забезпечити здійснення цілодобової охорони закладів охорони здоров'я, визначених для роботи в осередку інфекційних хвороб, які можуть мати міжнародне значення. У випадку накладення карантину - організувати роботу обсерватора, охорону основних транспортних магістралей і кордонів осередку, а також передбачити створення на в'їздах і виїздах з території карантину контрольно-пропускного пункту.

у разі необхідності,

головний лікар ЦРЛ,

Начальник МВ  УМВС

         3.9. Організувати харчування хворих, що перебувають у функціональних підрозділах госпітальної бази, а також обслуговуючого персоналу.

негайно, при виявленні,

 голова райдержадміністрації, міський голова,        

 головний лікар ЦРЛ

         3.10. Забезпечити кремацію і поховання померлих від особливо небезпечних інфекцій, та інфекційних хвороб, які можуть мати міжнародне значення, з дотриманням протиепідемічних вимог.

 негайно, при виявленні,

 керівники комунальних підприємств,

 головний лікар ЦРЛ

       3.11. Організовувати дезінфекційні, дератизаційні, дезінсекційні, заходи у населених пунктах, де виявлені хворі з підозрою на інфекційні захворювання, які можуть мати міжнародне значення.

при виникненні захворювань      

головний лікар районної СЕС

головний лікар ЦРЛ

         3.12. Посилити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму на комунальних підприємствах, водопроводах, підприємствах громадського харчування, торгівлі, харчової промисловості всіх форм власності, а також в місцях масового скупчення населення (вокзали, ринки тощо)

постійно,

головний лікар районної СЕС

4. Протиепідемічні заходи щодо попередження виникнення місцевих спалахів малярії та інших небезпечних паразитарних захворювань

         4.1. Організувати здійснення заходів щодо виконання протималярійних гідротехнічних робіт на водних об'єктах для запобігання виплоду малярійних комарів та інших небезпечних комах.

  постійно

                                                    

         4.2. Передбачити у місцевих бюджетах кошти для придбання інсектицидів для боротьби з личинками кровосисних комах у підтоплених підвальних приміщеннях житлових будинків, водоймах, оздоровчих закладах тощо.

                                                         щорічно

                                                    

         4.3. Забезпечити підготовку та отримання санітарних Паспортів на водойми в установі санітарно-епідеміологічної служби району.

щорічно,

головний лікар районної СЕС

         4.4. Проводити наради, із залученням усіх зацікавлених відомств та служб,  щодо планування оздоровчих заходів водойм з метою профілактики малярії та інших паразитарних та інфекційних захворювань.

 щорічно, квітень - травень

                                                    

         4.5. Розглядати питання про дотримання ветеринарно-санітарних вимог щодо  утримання водойм на засідання протиепідемічних та протиепізоотичних комісій адміністративних територій

                                                     щорічно

 

         4.6. Подавати до обласної СЕС інформацію про кожний випадок захворювання на малярію серед військовослужбовців, у тому числі вільнонайманих, які повертаються з країн, ендемічних з малярії. Направляти для обстеження та взяття на диспансерний нагляд військовослужбовців, які повернулись з країн, ендемічних з малярії.

постійно,

головний лікар ЦРЛ

         4.7.  Забезпечити проведення якісної лабораторної діагностики малярії в медичних установах та закладах санітарно-епідеміологічної служби.

постійно,

головний лікар ЦРЛ,

головний лікар районної  СЕС

         4.8. Проводити рейди-перевірки всіх водних об'єктів, в тому числі рибогосподарських, щодо дотримання вимог чинного законодавства, проведення протималярійних заходів, заходів боротьби з іншими небезпечними інфекційними та паразитарними захворюваннями.

щорічно,

головний лікар районної СЕС

 

 5. Санітарно-освітня робота з профілактики інфекційних хвороб, що можуть мати міжнародне значення (холера, чума, вірусні геморагічні гарячки, малярія, ін.)

 

         5<<< Повернутись в розділ
Календар
Лютий 2012
В П В С Ч П С
29 30 311 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Архів розпоряджень

2021 рік
 • Червень
 • Травень
 • Квітень (18)
 • Березень (14)
 • Лютий (44)
 • Січень (15)

 • 2020 рік
 • Грудень (18)
 • Листопад (10)
 • Жовтень (19)
 • Вересень (20)
 • Серпень (8)
 • Липень (20)
 • Червень (14)
 • Травень (13)
 • Квітень (8)
 • Березень (30)
 • Лютий (26)
 • Січень (9)

 • 2019 рік
 • Грудень (27)
 • Листопад (22)
 • Жовтень (21)
 • Вересень (14)
 • Серпень (14)
 • Липень (28)
 • Червень (14)
 • Травень (31)
 • Квітень (20)
 • Березень (32)
 • Лютий (31)
 • Січень (80)

 • 2018 рік
 • Грудень (54)
 • Листопад (49)
 • Жовтень (64)
 • Вересень (28)
 • Серпень (28)
 • Липень (64)
 • Червень (50)
 • Травень (23)
 • Квітень (27)
 • Березень (17)
 • Лютий (48)
 • Січень (22)

 • 2017 рік
 • Грудень (7)
 • Листопад (12)
 • Жовтень (24)
 • Вересень (7)
 • Серпень (23)
 • Липень (19)
 • Червень (24)
 • Травень (51)
 • Квітень (19)
 • Березень (49)
 • Лютий (22)
 • Січень (20)

 • 2016 рік
 • Грудень (3)
 • Листопад (1)
 • Жовтень (3)
 • Вересень (1)
 • Серпень (3)
 • Липень (1)
 • Червень (4)
 • Травень (4)
 • Квітень (19)
 • Березень (25)
 • Лютий (14)
 • Січень (12)

 • 2015 рік
 • Грудень (28)
 • Листопад (9)
 • Жовтень (5)
 • Вересень (8)
 • Серпень (15)
 • Липень (5)
 • Червень (10)
 • Травень (22)
 • Квітень (13)
 • Березень (23)
 • Лютий (23)
 • Січень (8)

 • 2014 рік
 • Грудень (6)
 • Листопад (22)
 • Жовтень (11)
 • Вересень (19)
 • Серпень (8)
 • Липень (35)
 • Червень (1)
 • Травень
 • Квітень (41)
 • Березень (61)
 • Лютий (24)
 • Січень (35)

 • 2013 рік
 • Грудень (7)
 • Листопад (1)
 • Жовтень (11)
 • Вересень (3)
 • Серпень (1)
 • Липень (3)
 • Червень (7)
 • Травень (5)
 • Квітень (20)
 • Березень (14)
 • Лютий (5)
 • Січень (5)

 • 2012 рік
 • Грудень (60)
 • Листопад (3)
 • Жовтень (2)
 • Вересень (2)
 • Серпень (3)
 • Липень (3)
 • Червень (5)
 • Травень (9)
 • Квітень (4)
 • Березень (4)
 • Лютий (29)
 • Січень (49)