Калуська районна
державна адміністрація

Протидія корупції

 

Нормативно-правова база з питань декларування.doc

Декларування - про зміни законодавства.doc

План роботи уповноваженої з протидії корупції на 2021 рік.PDF

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.PDF

План заходів РДА щодо запобігання корупції на 2020 рік.PDF

Звіт про виконання плану заходів РДА щодо запобігання корупції за 2020 рік.PDF

Ризик-реєстр, що визначає ідентифіковані корупційні ризики, та заходи щодо їх усунення.PDF

Корупційні ризики в діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави.docx

Обмеження щодо одержання подарунків (ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції»).doc

Пам’ятка працівникам райдержадміністрації щодо врегулювання конфлікту інтересів.doc

Перелік встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень.doc

Роз'яснення НАЗК від 23.06.2020 Щодо правового статусу викривача.pdf

 

Які оновлення з’явилися у Роз’ясненнях 2021 року щодо електронного декларування

 

3 лютого 2021 року НАЗК затвердило та опублікувало оновлені Роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства (https://bit.ly/3b8bCeR). 

У роз’ясненнях наявні оновлення, пов’язані із змінами законодавства (Закони України від 15.12.2020 № 1079-ІХ та від 04.12.2020 № 1074-ІХ). Також НАЗК максимально врахувало інтереси декларантів та додало відповіді на питання, які часто надходили до Агентства за минулий рік. 

Для того, щоб полегшити процес декларування ми підготували для вас повний перелік оновлень, які з’явилися в Роз’ясненнях, по розділах.  

Розділ 1 «Тип декларації та звітний період»

 • Декларація «перед звільненням» не подається, якщо особа, яка звільнилася, але упродовж 20 робочих днів прийнята на роботу пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (пункт 7 Роз’яснень).
 • Особи, які переводяться з посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, на посаду, яка не пов’язана з виконанням таких функцій (без звільнення), зобов’язані подати декларацію «перед звільненням» та «після звільнення» (пункт 8 Роз’яснення).

Докладніше: https://bit.ly/2Nf6FZJ.

Зміни щодо суб’єктів декларування

 • Посадові особи відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств юридичної особи публічного права є суб’єктами декларування (пункт 19 Роз’яснення). 
 • Роз’яснено умови, за яких не поширюються вимоги фінансового контролю  на посадових осіб, які здійснюють свою основну діяльність у сфері: соціального обслуговування населенняосвіти, культурифізичної культури, спорту, науки та охорони здоров’я (пункти 23, 24, 25, 26, 27, 28 Роз’яснення).

Докладніше: https://bit.ly/37pbyqe

Розділ 2.2. «Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування»

Вказувати відомості про члена сім’ї, який у звітному періоді помер, не потрібно. Проте, відомості про всі об’єкти декларування, які належали померлому, якими користувався суб’єкт декларування або інші члени його сім’ї більше половини днів звітного періоду або на кінець звітного періоді, підлягають відображенню у відповідних розділах декларації (нерухомість, транспортні засоби тощо) (пункт 48 Роз’яснення).

Докладніше: https://bit.ly/3at8Bqq.  

Розділ 3. «Об’єкти нерухомості» 

 • Об’єкт нерухомості, який є зареєстрованим місцем проживання, без закріплення конкретної кімнати, житлової площі, що має індивідуальні ознаки (гуртожиток, військова частина) можна не зазначати (п. 78 Роз’яснення). 
 • Наведено умови, за яких відомості про земельні ділянки не декларуються (пункт 74, 77 Роз’яснення). 

Докладніше: https://bit.ly/3u32j8K

Розділ 4. «Об’єкти незавершеного будівництва»

 • Якщо декларант придбав квартиру у багатоквартирному будинку, будівництво якого ще не завершене, у разі набуття майнових прав на квартиру він має вказати її у декларації (пункт 88 Роз’яснення). 
 • Зверніть увагу, що укладення попереднього договору без укладення основного договору, предметом якого є майнові права на майбутній об’єкт нерухомості,  не потрібно зазначати у розділі 4 «Об’єкти незавершеного будівництва» декларації. Така інформація вказується в інших розділах за таких умов:  якщо разовий видаток суб’єкта декларування більше 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня звітного періоду (ПМ) – у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування»; якщо зобов’язання більше 50 ПМ – у розділі 13 «Фінансові зобов’язання» (пункт 89 Роз’яснення).

Роз’яснено, як декларувати відомості про цінні папери, право на які набуто внаслідок укладення договору, предметом якого є об’єкт, що будується (пункт 90 Роз’яснення). 

*У 2020 році 50 ПМ становили 105 тис. 100 грн. 

Докладніше: https://bit.ly/2NzNCcm.  

Розділ 5. «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)»

 • У декларації не зазначаються відомості про цінне рухоме майно, зазначене у декларації  попереднього звітного періоду (із зазначенням вартості), якщо у звітному періоді вартість такого цінного майна не перевищує поріг декларування у 100 ПМ, встановлений для звітного періоду, крім майна, стосовно вартості якого суб’єкт декларування обрав позначку «Не відомо» і не проводив у подальшому його грошову оцінку (пункт 94 Роз’яснення).

*У 2020 році 100 ПМ становили 210 тис. 200 грн.  

Докладніше: https://bit.ly/37jZdUg.   

Розділ 6. «Цінне рухоме майно – транспортні засоби»

 • Кошти, витрачені  на ремонт автомобіля не включаються до його вартості (пункт 98 Роз’яснення).
 • Нерозмитнений транспортний засіб, який належить на праві власності третій особі, але яким суб’єкт декларування або члени його сім’ї користувалися у звітному періоді половину днів звітного періоду або на кінець звітного періоду необхідно зазначати в декларації (пункт 104 Роз’яснення).
 • Службові транспортні засоби не підлягають декларуванню (пункт 105 Роз’яснення).
 • Транспортний засіб, який належить суб’єкту декларування або членам його сім’ї, що перебуває в їх володінні або користуванні (на кінець звітного періоду, або половину днів звітного періоду) підлягає декларуванню незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право (пункт 106 Роз’яснення).

Докладніше: https://bit.ly/37kxv9I.  

Розділ 7. «Цінні папери»

 • Датою набуття права на пакет цінних паперів одного виду одного емітента, право на який набуто внаслідок укладення декількох правочинів, є дата останнього правочину.

Відомості про різні види цінних паперів одного емітента відображаються у декларації окремо.

 • Якщо у звітному періоді суб’єкт декларування здійснював операції з купівлі та продажу акцій, відомості про це слід зазначати у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування», лише якщо розмір разового видатку або вартість предмета одного правочину перевищили 50 ПМ (пункт 110 Роз’яснення). 
 • Також у роз’ясненнях зазначено докладніше про те як декларувати акції, які були придбані у суб’єкта декларування за процедурою примусового викупу (пункт 111, 148 Роз’яснення).

Докладніше: https://bit.ly/3jULw2W.  

Розділ 8 «Корпоративні права»

 • Члени кооперативу є носіями корпоративних прав. Якщо розмір внеску до кооперативу у грошовому вираженні та його % неможливо визначити – у відповідних полях декларації необхідно обрати позначку «Не застосовується».

При цьому член кооперативу не може передати іншій особі своє право брати участь в управлінні кооперативом та відповідно передати в управління іншій особі свої корпоративні права в ньому, а отже наявність таких прав не свідчитиме про порушення обмежень щодо володіння корпоративними правами (пункт 116 Роз’яснення).

Докладніше: https://bit.ly/3puLqjP

Розділ 10. «Нематеріальні активи»

 • Вартість криптовалюти зазначається на дату набуття права, а не на кінець звітного періоду (пункт 122 Роз’яснення).

Докладніше: https://bit.ly/2ZmKymy.  

Розділ 11. «Доходи, у тому числі подарунки»

Роз’яснено, як зазначати подарунок або матеріальну допомогу, отримані суб’єктом декларування або членом його сім’ї від декількох осіб, якщо встановити частку кожного неможливо (пункт 138 Роз’яснення).

Докладніше: https://bit.ly/3dk2N4i.  

Розділ 12. «Грошові активи»

 • У розділі 12 «Грошові активи» декларації додатково необхідно відображати кошти, які отримані як доходи у звітному періоді, про що зазначено у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації звітного періоду за умови, якщо їх залишок на кінець звітного періоду перевищує 50 ПМ. 
 • Не потрібно декларувати грошові активи, сукупна вартість яких не перевищує 50 ПМ, встановлених на 1 січня звітного року (пункт 141 Роз’яснення).
 • Надано чітке роз’яснення про те, що розуміється під активами у дорогоцінних (банківських) металах (пункт 142 Роз’яснення). 
 • Кошти, які підлягають стягненню на користь суб’єкта декларування або члена його сім’ї на підставі рішення суду внаслідок завданої ним шкоди, чи з інших підстав, не пов’язаних із невиконанням умов договору, які не були виплачені у звітному періоді не є грошовими активами та декларуванню не підлягають (пункт 143 Роз’яснення).
 • Кошти, які не були сплачені суб’єкту декларування/члену його сім’ї у зв’язку із невиконанням умов укладеного договору або строк сплати яких не настав, не є їхнім грошовим активом, крім коштів, позичених третій особі, відомості про які зазначаються в розділі 12 «Грошові активи» декларації за умов перевищення 50 ПМ (пункт 144 Роз’яснення).
 • Кошти, позичені суб’єктом декларування/членом його сім’ї третім особам, розмір яких визначений рішенням суду, яке набуло законної сили, які не були виплачені (добровільно чи в порядку примусового виконання) у звітному періоді, підлягають відображенню у розділі 12 «Грошові активи» декларації як кошти, позичені третім особам (пункт 145 Роз’яснення). При цьому розмір позичених коштів вказується з урахуванням рішення суду. 

Докладніше: https://bit.ly/2M3OaXS

Розділ 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб’єкта декларування або членів його сім’ї» 

 • Необхідно зазначати у декларації всі банківські рахунки, відкриті суб’єктом декларування або членом його сім’ї, у тому числі як суб’єктом підприємницької діяльності (пункт 154 Роз’яснення).

Докладніше: https://bit.ly/3bfm30o.  

Розділ 14. «Видатки та правочини суб’єкта декларування»

Правочини, які не зумовлюють виникнення або припинення у суб’єкта декларування права власності, володіння чи користування на майно, нематеріальні та інші активи, у декларації не зазначаються. Наприклад, складення заповіту (оскільки право на спадкування виникає у день відкриття спадщини, тобто після смерті заповідача або оголошення його померлим), правочини з відкладальною обставиною (щодо яких правові наслідки пов’язуються з настанням певної обставини) (пункт 158 Роз’яснення).  

Якщо суб’єкт декларування сам знищив своє майно, вартість якого більше 50 ПМ, то у у розділі 14  «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації необхідно вказати відомості про правочин на підставі якого припинилося право на майно. Проте, якщо знищення речі було внаслідок непереборної сили, надзвичайної ситуації, збройного конфлікту, то це не вважається правочином (пункти 158, 185 Роз’яснення). 

Роз’яснено, що вважається видатком для цілей декларування (пункт 158 Роз’яснення). 

Докладніше: https://bit.ly/3qxR464.  

Розділ 15. «Робота за сумісництвом суб’єкта декларування»

У розділі 15 «Робота за сумісництвом суб’єкта декларування» декларації необхідно відображати відомості про іншу роботу чи посаду, яку виконує (займає) суб’єкт декларування на підставі трудового договору (контракту), крім основної роботи, яка пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (пункт 163 Роз’яснення).

Обрання особи депутатом місцевої ради не є сумісництвом. Відомості про це, а також про місце його роботи (крім роботи за сумісництвом) не підлягають відображенню у цьому розділі (пункт 166 Роз’яснення). 

У розділі 15 «Робота за сумісництвом суб’єкта декларування» декларації не підлягають відображенню відомості про представництво особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, інтересів держави в організаціях, входження таких осіб за своєю посадою до інших державних органів, крім випадків, коли входження таких осіб до інших державних органів здійснюється внаслідок укладення договору (контракту) (пункт 167 Роз’яснення).

Докладніше: https://bit.ly/3u7YhvW.  

Розділ 16. «Членство в організаціях та їх органах»

 • У розділі 16 «Членство суб’єкта декларування в організаціях та їх органах» декларації не потрібно вказувати відомості про входження (членство) суб’єкта декларування за своєю посадою до інших державних органів (пункт 172 Роз’яснення).

Докладніше: https://bit.ly/3s6o0TH.  

Ознайомитися з оновленими Роз’ясненнями можливо за посиланням:https://bit.ly/3qssgfD.  

НАЗК публікує оновлені роз’яснення у новому форматі, щоб спростити заповнення декларації: https://bit.ly/3aUqLR0

Роз’яснення містять відповіді на найбільш розповсюджені питання щодо заповнення декларацій та фінансового контролю, які надходили до НАЗК.

Крім того, нові роз’яснення враховують останні зміни законодавства (внесені Законами України від 15.12.2020 № 1079-ІХ та від 04.12.2020 № 1074-ІХ) та практику проведення повних перевірок декларацій НАЗК.

Деякі зміни є доволі суттєвими. Зокрема, це стосується особливостей подання декларації «ПЕРЕД ЗВІЛЬНЕННЯМ». Отже, відтепер ,якщо ви вирішили звільнилися за переведенням або в разі, якщо стали переможцем конкурсу та через це звільнилися з посади в одному органі й упродовж 20 робочих днів були прийняті на посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, в іншому органі, то це не вважається припиненням діяльності. Тобто, декларацію «перед звільненням» в таких випадках подавати НЕ ПОТРІБНО. Раніше у таких випадках було передбачено, що декларацію «перед звільненням» можна було не подавати лише якщо на роботу було прийнято одразу на наступний день після звільнення з попереднього місця роботи.  

У випадку припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, декларацію «перед звільненням» (за період раніше не охоплений деклараціями) необхідно подати впродовж 20 РОБОЧИХ днів з дня припинення діяльності.

 

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ: НАЗК НАЗВАЛО ТОП-ПОРУШЕННЯ ПОСАДОВЦІВ ЗА МІСЯЦЬ

Реагувати на порушення, пов’язані з випадками конфлікту інтересів – одне з повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Також НАЗК виявляє порушення обмежень щодо запобігання корупції: отримання подарунків, зайняття іншою оплачуваною діяльністю тощо.

Так, у червні НАЗК виявило 18 порушень вимог закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів  (стаття 172-7 КУпАП).

Серед посадовців, які вчинили правопорушення: 5 народних депутатів, колишній голова Конституційного Суду України, голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), начальник обласного управління Укртрансбезпеки, голова та начальник відділу районних державних адміністрацій.

У чому суть порушень, які виявило НАЗК?

Ось п’ять найбільш поширених порушень, стосовно яких НАЗК склало протоколи останнім часом:

1. Використання права на депутатське звернення у власних інтересах

Питання, яких стосувалися депутатські звернення:

 • роз’яснення порядку заповнення своєї декларації (більше про такі порушення ми писали за посиланням);

 • отримання інформації щодо розслідування кримінальних проваджень стосовно себе;

 • внесення змін до відкритого реєстру національних публічних діячів (депутатське звернення адресувалось громадській організації «Центр протидії корупції», але надійшло на адресу НАЗК).

У червні адмінпротоколи щодо таких порушень були складені стосовно таких народних депутатів минулого та поточного скликання: Ігор Гузь, Ілля Кива, Руслан Горбенко, Олена Сотник.

2. Участь голови колегіального органу в розгляді рішення стосовно себе самого.

Колишній голова КСУ Станіслав Шевчук не повідомив у визначеному законодавством порядку про реальний конфлікт інтересів, що виник у зв’язку з необхідністю розгляду висновку Постійної комісії з питань регламенту та етики КСУ стосовно вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубого та систематичного нехтування своїми обов’язками.

3. Зарахування родича на посаду помічника народного депутата.

Народний депутат Володимир Тимофійчук вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів. Він звернувся до керівника Апарату Верховної Ради України з поданням про зарахування свого родича на посаду помічника-консультанта народного депутата. 

4. Дисциплінарне провадження стосовно підлеглого-викривача.

Колишній голова АРМА Антон Янчук ухвалив рішення в умовах реального конфлікту інтересів. Він ініціював дисциплінарне провадження стосовно працівника органу, який за декілька днів до цього повідомив правоохоронні органи про вірогідне вчинення Янчуком посадового злочину.

5. Участь посадовця у рішенні стосовно підприємства, власником якого є він сам.

Начальник Управління Укртрансбезпеки у Харківській області Євген Шатохін діяв в умовах конфлікту інтересів, коли взяв участь в ухваленні рішення конкурсним комітетом щодо визначення перевізника на приміських автобусних маршрутах. Претендентом на отримання тендеру було підприємство, власником якого є сам Шатохін та його батько. 

НАЗК сподівається, що завдяки висвітленню таких випадків їх кількість поступово зменшуватиметься. Адже задача НАЗК – сприяти запобіганню корупції та формувати практики доброчесності серед публічних службовців.

 

НАЗК: Кампанію декларування – 2020 продовжено до 1 червня

 

17 березня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Серед іншого, внесено зміни до Закону України «Про запобігання корупції», згідно з якими у 2020 році продовжено до 1 червня термін подання щорічних декларацій та декларацій після звільнення.

Крім того, суб’єкти декларування, які у період до 1 червня 2020 року не мали можливості подати декларацію перед звільненням або повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку із встановленням на території їх проживання карантинно-обмежувальних заходів, звільняються від відповідальності за несвоєчасне подання такої декларації чи повідомлення у зазначений період.

 

НАЗК роз’яснило, як подавати декларації за новими правилами

 

19 березня в газеті Верховної Ради «Голос України» оприлюднено Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції”» № 524-ІХ. Документ набрав чинності 20 березня.

Закон змінює правила подання щорічних декларацій за 2019 рік, звужує коло суб’єктів декларування та перелік об’єктів декларування. Так, щорічну декларацію за 2019 рік не потрібно подавати працівникам патронатних служб (перелік посад визначено у статті 92 Закону «Про державну службу»), крім радників, помічників, уповноважених, прес-секретаря Президента України та помічників суддів.

У трьох типах декларацій за 2019 рік, це – щорічна, після звільнення, кандидата на посаду –  більше не потрібно зазначати: 

·         унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

·         належність до національних публічних діячів;

·         зареєстроване місце проживання членів сім’ї суб’єктів декларування;

·         об’єкти декларування, які перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї протягом не менше половини днів звітного періоду;

·         членів сім’ї суб’єкта декларування, які спільно з ним проживали сукупно протягом не менше 183 днів протягом року;

·         трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї;

·         криптовалюти;

·         банківські та інші установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб’єкта декларування або членів сім’ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно.

Національне агентство з 20 березня забезпечує для суб’єктів декларування можливість обрати позначки «Не застосовується» або «Відсутня інформація для декларування в цьому розділі» у відповідних полях та розділі 12.1 декларації.

Також з 20 березня можна обрати позначку «Не застосовується»  в розділах 2.1 та 2.2 форми декларації, які стосуються відомостей про належність до публічних діячів суб’єкта декларування та зареєстроване місце проживання членів сім’ї декларанта.

Нагадаємо, подання щорічних декларацій за 2019 рік продовжено до 1 червня.

Більше новин – в публічному Telegram-каналі НАЗК.

 

 

НАЗК ЗВЕРТАЄ УВАГУ НА РОЗШИРЕННЯ КОЛА БЛИЗЬКИХ ОСІБ ТА ЧЛЕНІВ СІМ’Ї ДЕКЛАРАНТІВ

Національне агентство з питань запобігання корупції звертає увагу на розширення кола близьких осіб та членів сім’ї суб’єктів декларування відповідно до змін, які внесені в Закон України “Про запобігання корупції” та набрали чинності 18 жовтня.

Відтепер термін «близькі особи» в Законі застосовується до племінника і племінниці, а також до батька та матері дружини (чоловіка) сина (дочки).

Для вимог фінансового контролю членами сім’ї суб’єкта декларування тепер вважаються його неповнолітні діти незалежно від спільного проживання, пов’язаності спільним побутом та наявності взаємних прав та обов’язків.

Нагадаємо, що на коло близьких осіб поширюються обмеження щодо спільної роботи: публічним службовцям заборонено мати таких осіб у прямому підпорядкуванні.

Крім цього, до складу Громадської ради при Національному агентстві не можуть входити особи, близькі особи яких є або, незалежно від тривалості, були працівниками Національного агентства протягом останніх трьох років.

Звертаємо увагу, що нові правила декларування та подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (зміни до статей 46, 52 Закону України “Про запобігання корупції”) набудуть чинності з 1 січня 2020 року.

 

 

НАЗК ЗВЕРТАЄ УВАГУ НОВИХ СУБ’ЄКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ НА ВИНИКНЕННЯ У НИХ НИЗКИ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Нові суб’єкти декларування: Керівник Офісу Президента України, заступники керівника ОПУ; працівники патронатної служби, крім осіб, які працюють на громадських засадах; помічники суддів; члени наглядових рад господарських товариств, понад 50% акцій яких належать державі; члени конкурсних та дисциплінарних комісій – подають у 2019 році до Реєстру декларацій:

•    повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (у разі отримання доходу, придбання майна на суму понад 96 тис. грн);

•    декларацію перед звільненням (подається у день звільнення за період з 01.01.2019 по день, що передує дню звільнення; якщо звільнення відбувається за ініціативою роботодавця, декларація подається протягом 20 робочих днів).

Особа, яка претендує на одну із вищезазначених посад, зобов’язана подати декларацію кандидата на посаду.                  

Також суб’єкти декларування мають письмово повідомити НАЗК про відкриття валютного рахунка за кордоном протягом 10 днів.

Вже у 2020 році нові суб’єкти декларування подаватимуть щорічні декларації та декларації після звільнення, якщо таке звільнення відбудеться у період з 18.10.2019 до 31.12.2019.

 

 

 

 

Антикорупційна діяльність

 

 1. Рішення № 2067 “Про затвердження Змін до Положень про самостійні структурні підрозділи апарату Національного агентства з питань запобігання корупції”

 2. Рішення № 2595 “Про внесення змін до деяких положень про самостійні структурні підрозділи апарату Національного агентства з питань запобігання корупції”

 3. Рішення № 823 “Про затвердження Змін до деяких положень про самостійні структурні підрозділи апарату Національного агентства з питань запобігання корупції”

Керівник Департаменту координації антикорупційної політики 

МАРОХА Володимир Миколайович

+38(044)200-08-32


e-mail: info@nazk.gov.ua

 • Відділ аналізу та реалізації антикорупційної політики +38(044)200-08-32

 • Відділ нормативного забезпечення реалізації антикорупційної політики

 • Відділ організації антикорупційного навчання +38(044)200-06-48

 • Відділ міжнародної співпраці та протокольних заходів +38(044)200-06-47

 

Діяльність сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОДА / Інформація про сектор

 

76004 м. Івано-Франківськ вул. Грушевського, 21

Режим роботи:

пн - чт з 08-00 до 17-15

пт - 08-00 до 16-00,

обідня перерва з 12-00 до 13-00 

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Івано-Франківської обласної державної адміністрації співпрацює з особами, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, надсилати на електронну адресу: antukor@if.gov.ua або надавати телефоном за номером: (0342) 55-19-85.

Інформація може надаватися також анонімно. Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Анонімне повідомлення не може розглядатись як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян», а тому його надання не обумовлює обов'язкової підготовки відповіді заявнику.

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації – Ханенків Ольга Михайлівна,  тел. (0342) 55-19-85, каб. 669

Головний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації – Адамчук Ігор Григорович, тел. (0342) 55-19-85, каб. 669

 

 

 

Онлайн-курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики» всього за місяць охопив 4,5 тис. слухачів

Розроблений Національним агентством поглиблений онлайн-курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики», який розпочався 21 січня, вже охопив майже 4,5 тис. слухачів. З них 1,6 тис. (36,6% користувачів) отримали сертифікати про успішне опанування курсу, що є надзвичайно високим показником результативності онлайн-курсу.

Курс створений для удосконалення базових знань про конфлікт інтересів, покликаний підвищити ефективність виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання заборон та обмежень з урахуванням проблемних питань, які були виявлені під час правозастосовної практики.

Навчальний курс призначений для осіб, у діяльності яких виникає конфлікт інтересів, а також тих, хто такий конфлікт інтересів зобов’язаний врегульовувати.

Онлайн-курси підготовлено за підтримки проекту ПРООН в Україні «Прозорість і доброчесність публічного сектору» та спільно з громадським проектом масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus». Навчання є повністю безкоштовним.

Долучитися до курсів може кожен бажаючий за посиланнями:

https://edx.prometheus.org.ua/courses/course-v1:NAZK+COI102+2019_T1/about

https://edx.prometheus.org.ua/courses/course-v1:NAZK+COI101+2017_T3/about

 

 

 

План заходів з протидії корупції на 2019 рік.pdf

 

Декларації ТОП-посадовців отримають найвищі вагові коефіцієнти і будуть перевірятися в першу чергу

Логічний та арифметичний контроль декларацій буде проводитись за двома складовими: відповідність даних Правилам логічного та арифметичного контролю та порівняння відомостей декларації з відомостями реєстрів та баз даних.

Логічний та арифметичний контроль декларацій буде проводитись за двома складовими: відповідність даних Правилам логічного та арифметичного контролю та порівняння відомостей декларації з відомостями реєстрів та баз даних.

«Система логічного та арифметичного контролю (далі – ЛАК) перевірить відповідність даних декларації Правилам, кожному з яких надана відповідна кількість балів вагового коефіцієнта. ЛАК розподілить декларації за сумою таких балів – від найвищого значення до найнижчого. Такий розподіл визначить порядок, за яким будуть розпочаті повні перевірки. Декларації, для яких сума вагових коефіцієнтів становитиме 2000 і більше балів будуть підлягати повній перевірці та автоматично перевірятимуться Системою ЛАК за другою складовою – порівняння відомостей декларації з відомостями реєстрів та баз даних», – повідомив Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Мангул.

За словами Голови НАЗК, найвищий ваговий коефіцієнт – 1000 балів буде присвоюватись деклараціям посадовців, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Коефіцієнт 1000 балів також буде присвоюватись, якщо декларант займає посаду, пов’язану з високим рівнем корупційних ризиків. Таким чином, якщо декларант належить до цих двох категорій, має значну кількість об’єктів нерухомості, транспортні засоби преміум-класу, його декларація матиме високі вагові коефіцієнти та підлягатиме повній перевірці.

Згідно з Правилами логічного та арифметичного контролю далі вагові коефіцієнти розподілились таким чином: коефіцієнти 500 та 300 стосуються можливої наявності ознак незаконного збагачення. Коефіцієнт 200 присвоюється декларації  у випадках, коли сукупна вартість задекларованих об’єктів нерухомості перевищує 10 млн грн; вартість транспортних засобів перевищує 3 млн грн; наявні повітряні транспортні засоби; отримано подарунок, розмір чи вартість якого понад 1 млн грн; отримано доходи у вигляді призу, виграшу чи лотереї у розмірі понад 500 тис. грн; наявні корпоративні права юридичної особи, яка зареєстрована за кордоном; сукупний розмір грошових активів перевищує 100 млн грн; сукупний розмір готівкових коштів перевищує 30 млн грн. Інші коефіцієнти становлять значення від 100 до 10.

Правила логічного та арифметичного контролю декларацій, якими встановлені такі коефіцієнти, а також Зміни до Порядку контролю та повної перевірки декларацій затверджені Національним агентством та зареєстровані в Міністерстві юстиції 14 січня 2019 року.

 

Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК

Шановний Святий Миколаю та всі, хто передає через нього привітання суб’єктам декларування!

Нагадуємо вам, що вашу безмежну щедрість при виборі подарунка особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняним до них особам варто проявляти лише до близьких осіб. В іншому випадку подарунок на суму від 1 921 грн доведеться повернути Святому Миколаю назад.

Нагадуємо також про заборону таким особам одержувати подарунки від підлеглих. Тому аби не завдати своїм керівникам зайвого клопоту у вигляді протоколу про адміністративне правопорушення, не спокушайте їх своїми подарунками.

Бажаємо вам, щоб вашим фінансовим можливостям у наступному році приємно здивувався навіть Святий Миколай!

 

 

 

 

Рекомендації до чергового етапу електронного декларування

 

Рекомендації суб’єктам декларування до чергового етапу електронного декларування в Україні

 

Шановні суб’єкти декларування 01.01.2019 розпочнеться черговий етап електронного декларування в Україні.

 

Звертаємо Вашу увагу також на те, що 07.11.2018 набирає чинності Закон України «Про електронні довірчі послуги», а Закон України «Про електронний цифровий підпис» втрачає чинність. Будь ласка, враховуйте це при отриманні послуг електронного цифрового підпису.

Разом з тим відповідно до пункту 5 розділу VII Закону України «Про електронні довірчі послуги», електронний цифровий підпис та посилений сертифікат відкритого ключа, що його підтверджує, видані відповідно до вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис» до набрання чинності цим Законом, використовуються користувачами електронних довірчих послуг, кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, які продовжують їх обслуговувати, відповідно як кваліфікований електронний підпис та кваліфікований сертифікат електронного підпису до закінчення строку дії посиленого сертифіката відкритого ключа, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим Законом.

 

З метою завчасної підготовки до чергового етапу електронного декларування в Україні просимо Вас виконати такі дії:

1. Перевірити адресу електронної поштової скриньки, яка вказана у Вашому персональному кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр).

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до Указу Президента України від 15.05.2017 №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» доступ до окремих поштових серверів у домені .ru обмежений.

У зв’язку з цим для роботи з Реєстром (отримання повідомлень, підтвердження зміни електронного цифрового підпису тощо) слід використовувати поштові скриньки, які не підпадають під зазначені обмеження (наприклад: ukr.net, i.ua, email.ua, gmail.com тощо).

Якщо Ваша електронна поштова скринька підпадає під обмеження, то для її зміни у персональному кабінеті Реєстру необхідно створити (або використовувати іншу) особисту поштову скриньку. Після цього слід авторизуватися в Реєстрі за адресою: https://portal.nazk.gov.ua за допомогою власного електронного цифрового підпису, перейти у вкладку «Мій профіль», натиснути кнопку «Змінити контактні дані», у полі «Новий E-mail» вказати нову поштову скриньку та натиснути кнопку «Змінити E-mail».

На нову поштову скриньку надійде лист «Зміна E-mail | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ». Для зміни E-mail перейдіть за посиланням у листі,  повторно здійсніть вхід у Ваш персональний кабінет та перевірте вкладку «Мій профіль». У полі «E-mail» повинна бути зазначена вже змінена електронна поштова скринька.

Ця електронна поштова скринька використовуватиметься для направлення Вам повідомлень про збереження чернеток електронних документів, про подання електронних документів до Реєстру, про зміну електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) в Реєстрі тощо.

Звертаємо увагу! Для зміни електронної поштової скриньки у Вашому персональному кабінеті Реєстру не потрібно отримувати новий ЕЦП.

2. Перевірити термін дії та працездатність Вашого ЕЦП для роботи з Реєстром.

Для отримання інформації про термін дії ЕЦП треба завантажити посилений сертифікат особистого ЕЦП з веб-сайту акредитованого центру сертифікації ключів (далі – АЦСК), в якому Ви отримали ЕЦП. Після цього натиснути на сертифікат подвійним кліком лівої кнопки миші та у вікні, яке відкрилось, переглянути термін дії сертифікату ЕЦП. Необхідно, щоб на дату подання електронних документів до Реєстру сертифікат ЕЦП був діючий. У разі, якщо термін дії сертифіката сплинув, Ви не зможете користуватись ЕЦП, в тому числі подавати електронні документи до Реєстру. Тоді Вам необхідно звернутись до АЦСК та отримати новий ЕЦП. Зазначаємо, що Національне агентство не є АЦСК. З переліком АЦСК Ви можете ознайомитись на сторінці https://portal.nazk.gov.ua у полі: «АЦСК».   

Після отримання нового ЕЦП Вам необхідно зайти на сторінку входу до Реєстру https://portal.nazk.gov.ua  і скористатись посиланням: «Я загубив/змінив свій приватний ключ». У полі «Поточна електронна адреса» вказати електронну поштову скриньку, з якою Ви зареєстровані в Реєстрі, та натиснути кнопку «Вислати код для відновлення». На вказану поштову скриньку надійде лист «Зміна ЕЦП | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ». Для зміни ЕЦП необхідно перейти за посиланням у листі, після цього у полі АЦСК обрати акредитований центр сертифікації ключів, в якому Ви отримали новий ЕЦП, обрати файл нового ЕЦП, вказати пароль від нового ЕЦП та натиснути кнопку «Змінити ЕЦП». Після успішного виконання вказаних дій з’явиться повідомлення про розгляд Вашої заявки. Заявки на зміну ЕЦП розглядаються протягом 1 доби у робочий час. Ви можете здійснити спробу входу до Реєстру з новим ЕЦП через вказаний час та не очікувати листа з подальшими інструкціями.

Для перевірки працездатності ЕЦП Ви можете скористатись online-сервісом накладання ЕЦП на електронні документи за посиланням: https://ca.informjust.ua/sign. Результатом успішної перевірки буде повідомлення: «ПІДПИС НАКЛАДЕНО УСПІШНО, ЦІЛІСНІСТЬ ДАНИХ ПІДТВЕРДЖЕНО».

Якщо при накладенні електронного цифрового підпису виникає помилка, слід звернутись до акредитованого центру сертифікації ключів, який Вам видав ЕЦП.

Виконавши запропоновані дії, Ви завчасно підготуєтесь до чергового етапу декларування в Україні, чим полегшите собі роботу з Реєстром.

Зберігайте Ваш ключ ЕЦП, пароль від нього, а також адресу електронної поштової скриньки, з якою Ви зареєстровані у Реєстрі, та пароль від неї у захищеному місці.

Також нагадуємо, що на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції https://nazk.gov.ua у розділі «Декларування» Ви можете ознайомитись із Рекомендаціями при роботі з Реєстром, відповідями на поширені питання при роботі з Реєстром та іншими матеріалами з питань електронного декларування.

 

У разі виникнення проблем технічного характеру Ви можете звернутись до служби технічної підтримки за тел.: +38(044)200-06-94 або адресою електронної пошти support@nazk.gov.ua, при цьому:

·                     направляйте електронний лист з Вашої персональної електронної поштової скриньки, яка зазначена при реєстрації;

·                     у темі листа зазначайте суть Вашого питання;

·                     у листі необхідно зазначити Ваші П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) та викласти суть питання, за необхідності до листа додати скріншоти (зображення екрана) з Вашою помилкою.

 

 

 

До уваги державних службовців та усіх зацікавлених осіб!

За підтримки Програми розвитку ООН в Україні Національним агентством з питань запобігання корупції спільно з українським громадським проектом масових відкритих онлайн-курсів «Прометеус» створено безкоштовний навчальний онлайн-курс «Конфлікт інтересів: треба знати!», який установив світовий рекорд відсотка успішного завершення, що вищий, ніж показники всіх масових відкритих онлайн-курсів Гарварду та МІТ.

Курс розрахований на підвищення рівня стандартів доброчесності щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також інших обмежень і зобов’язань, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», та сприяє опануванню базовими практичними інструментами для підвищення ефективності виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання встановлених заборон та обмежень.

Цей навчальний курс налічує понад 13000 слухачів, більше 40% з яких отримали сертифікати про його успішне завершення.

Запрошуємо державних службовців районної державної адміністрації , а також усіх зацікавлених осіб пройти безкоштовний навчальний онлайн-курс «Конфлікт інтересів: треба знати!».

Для участі в ньому необхідно зайти на сайт «Прометеус»: www.prometheus.org.ua, на якому віднайти курс «Конфлікт інтересів: треба знати!»

 

 

Шановні державні службовці, суб’єкти декларування!!!

Нагадуємо, що 31 березня 2018 року закінчується черговий етап електронного декларування в Україні! Просимо Вас активізувати роботу щодо подання щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування!

 

 

 

 

 

 

Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.doc

 

До уваги державних службовців Калуської районної державної адміністрації!

cт. 52 ЗУ "Про запобігання корупції".doc

 

Постанова КМУ від 29.04.2015 № 265 "Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки" - http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248147826

Постанова КМУ від 29.04.2015 № 265.docx

 

Постанова КМУ від 04.09.2013 № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції".pdf

 

Закон України Про запобігання корупції.docx

 

 

Новини
Посадовці ознайомилися з роботою центру вакцинації та пунктів щеплень проти COVID-19

2021.10.21

Сьогодні, 21 жовтня, з робочим візитом у Калуському районі побував директор обласного центру соціальних служб… детальніше

Вакцинація від COVID-19 у Калуському районі

2021.10.21

За минулу добу у Калуському районі проведено 1735 щеплень. детальніше

У Долині провели нараду з адміністраторами ЦНАПу та уповноваженими особами з питань соціального захисту

2021.10.21

20 жовтня у м. Долина, у відділ адміністративного забезпечення №1 управління соціального захисту населення Калуської… детальніше

Ярослава Гасяк ознайомилася з роботою пунктів щеплень проти COVID-19

2021.10.21

Керівник апарату районної державної адміністрації Ярослава Гасяк, керівник патронатної служби РДА Наталія Вібла… детальніше

Світлана Онищук ознайомилася із ходом будівництва Народного дому у Пшеничниках

2021.10.21

У селі Пшеничники Тисменицької територіальної громади продовжується спорудження Народного дому, який стане… детальніше

У Верховинському районі будують амбулаторію загальної практики сімейної медицини в рамках президентської програми «Велике будівництво»

2021.10.21

Основна мета будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини - забезпечення належного рівня надання… детальніше

Світлана Онищук: Завдяки програмі «Велике будівництво» ми маємо змогу втілювати мрію батьків про всебічний розвиток дітей

2021.10.21

Завдяки програмі Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» у Чорнолізцях реконструюють… детальніше

Пункти щеплення відтепер працюватимуть довше та сім днів на тиждень

2021.10.20

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Ігор Дмитренко. детальніше