Калуська районна
державна адміністрація

Управління статистики інформує


СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ  СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ  2021 РОКУ

2021.03.11

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ  СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ  2021  РОКУ

 

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

 

Короткий  огляд

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, за попередніми даними, на 1 січня 2021р. становила 1361,1 тис. осіб, з них  605,4 тис. проживали у міській місцевості, 755,7 тис. – у сільській. Упродовж  2020р.  кількість  жителів  зменшилась  на 6988 осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 7384 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 396 осіб.

Кількість живонароджених у 2020р. становила 11793 особи, померлих – 19177 осіб проти 12128 та 17551 особи відповідно у 2019р.

 

Доходи населення

 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні 2021р. становила  182,8 тис. осіб.

У січні 2021р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників становив 10558 грн, що на 16,8% більше, ніж у січні 2020р.

Найвищий рівень заробітної плати в області у січні 2021р.  спостерігався у виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, сфері транспорту, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, фінансовій та страховій діяльності, де заробітки працівників перевищили середній показник по області на 31,2% –  у 1,9 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри виробів зі шкіри та інших матеріалів, металургійному виробництві; виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у будівництві (не перевищували 52,9% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати по області у січні 2021р. порівняно з груднем 2020р. становив 86,3%, відносно січня 2020р. – 109,4%.

Заборгованість з виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій (юридичних осіб з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 лютого 2021р. склала 35,8 млн.грн або 1,8% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2021р. Порівняно з 1 січня 2021р. сума заборгованості збільшилась на 34,1%.

Станом на 1 лютого 2021р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів склала 2,4 млн.грн.

Основна частка суми боргу із виплати заробітної плати припадала на промисловість (53,3%) та сферу транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (29,5%).

                                                                           

Роздрібна  торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних  осіб-підприємців,  основним  видом  економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2021р. склав 2332,5 млн.грн, що у порівнянних цінах на 2,2% більше від обсягу січня  2020р.

 

Капітальні  інвестиції

 

 За січень–грудень 2020р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування  освоєно 5408,8 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку капітальних інвестицій (97,1% загального  обсягу) освоєно в  матеріальні  активи. Обсяг  капітальних  інвестицій  порівняно  з  січнем–груднем 2019р.  зменшився на 45,3%.

 

Сільське  господарство

 

Індекс  сільськогосподарської  продукції  у січні 2021р. порівняно січнем 2020р. становив 96,8%, у т.ч.  у  підприємствах  –  95,1%,   у  господарствах  населення  –  98%.

Під урожай 2021р. озимі на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) посіяно  на  площі 71,6 тис.га, що на 23,9% менше, ніж під урожай 2020р.

У  січні  2021р.  реалізовано  на  забій  11,8  тис.т  худоби  та  птиці (у живій масі), що на 3,3% менше порівняно з січнем 2020р., вироблено 17,2 тис.т молока (на 2,8% менше) та одержано 20,5 млн.шт яєць (на 30,3% менше).

За розрахунками, на 1 лютого 2021р. загальна кількість великої  рогатої худоби склала 125,3 тис. голів (на 4,4%  менше, ніж на 1 лютого 2020р.),  у т.ч. корів  –  77,7 тис. (на 3,5% менше); овець та кіз – 26,5 тис. (на 2,6% менше); птиці всіх видів – 4144,1 тис. голів (на 13,1%  менше);  свиней  – 309,2 тис. голів (на 0,7% більше).

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підпри­ємствами, у січні 2021р. порівняно з січнем 2020р. зменшився на 9,9%, у т.ч продукції рослинництва – на 14,5%, продукції тваринництва – на 4,6%.

На 1 лютого 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підпри­ємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 120,4 тис.т зерна,  що на 12,3% більше, ніж на 1 лютого 2020р.

 

Промисловість

 

Індекс промислової продукції у січні 2021р. порівняно з груднем 2020р. становив 88,6%, з січнем 2020р. – 105,7%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем 2020р. індекс промислової продукції становив 94,6%, переробній – 114,8%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 106,7%.

Збільшення випуску продукції проти січня 2020р. одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 32%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 19,6%, машинобудуванні – на 14,8%, виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 6,8%. Водночас спостерігалося зменшення випуску продукції у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції на 7,8%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 16%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 17,4%, харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 34,9%.

Підприємствами області у січні 2021р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 5,9 млрд.грн.

 

Будівництво

 

У  січні 2021р.  підприємствами  області  вироблено будівельної продукції на суму 91,6 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні 2021р.  порівняно  з  січнем 2020р. становив  71,2%.

Зведення  будівель у січні 2021р. порівняно з відповідним періодом попереднього  року  зменшилося  на  24,1%,  у  тому  числі   житлових  –  на 21,7%, нежитлових  – на 27,5%. Індекс будівництва інженерних  споруд  склав  63,1%.

У 2020р. прийнято в  експлуатацію 393,3 тис.мзагальної площі  житлових будівель  нового  будівництва, що на 47,8%   менше  порівняно з  2019р.    

 

Транспорт

 

У січні 2021р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 1017,7 тис.т вантажів, що  на  28,4%  більше,  ніж  у 2020р.

Послугами пасажирського транспорту скористалось 4,4 млн. пасажирів, що на 26,4%  менше,  ніж  у  січні  2020р.

Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 58,2 млн.пас.км, що на 27,1% менше, ніж  у  січні  2020р.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у 2020р. становили 757,8 млн.дол. США, імпорту (з урахуванням поставок до області газу природного) – 641,4 млн.дол. США. Порівняно з  2019р.  обсяги  експорту  зменшилися  на  16,9%,  імпорту – на  22,9%.  Позитивне  сальдо  зовнішньої  торгівлі  товарами  склало  116,4 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,18.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив 449,3 млн.дол. США або 59,3% від загальнообласного обсягу експорту та зменшився у порівнянні з 2019р. на 16,5%.

Обсяги  експорту  послуг  підприємствами  і  організаціями  області  у 2020р. порівняно  з попереднім роком зменшилися на 16,9%, імпорту – на  5,3%   і  становили  відповідно  59,4  та  26  млн.дол. США.  Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 33,4 млн.дол. США.

Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг становила 73,2%, імпорту – 93,1%.

 

Споживчі  ціни

 

За  даними  Державної  служби  статистики  України, індекс споживчих цін у січні 2021р.  порівняно з груднем 2020р.  в  області  становив  101,2%,  в  Україні  (без  урахування  тимчасово  окупованої   території   Автономної   Республіки   Крим,  м. Севастополя  та частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях)  –  101,3%.

 

 

 

 

 

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2021

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 
<<< Повернутись в розділ
Календар
Березень 2021
В П В С Ч П С
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3